KORTStaten er skurken


Publisert 5. mai 2023


Nordmenn blir flådd av staten. Vi er angivelig "verdens rikeste land". Likevel sliter majoriteten med økonomien. Folk må derfor begynne å bruke hodet og komme seg ut av transen om at alt er så fantastisk i dette landet.

Innvandrere kommer hit og ser galskapen og hvordan systemet er bygd opp. Men de er mer slu og beregnende. De står ikke med lua i hånda som en dum og naiv nordmann. De ser at staten er skurken som flår landets innbyggere. De ser at staten utnytter nordmenn. Så de vender på flisa og begynner å utnytte systemet og staten.


Faktum er at den norske stat er mye mer skurk enn den vanlige mann. Statenskurken har tross alt media, politikere og politiet på sin side og blir aldri stilt til ansvar for sitt skurkeri!


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


«Mangfold» i styre og stell


Publisert 26. april 202


Det er veldig spesielt at det er så viktig å få «muslimene» inn i styre og stell i det offentlige Norge. Det er over 200 nasjonaliteter i dette lille landet, men det viktigste for de som bestemmer her er at det er bare «muslimene» som skal prioriteres inn i styre og stell. Dette er det all grunn til å stille spørsmål om - og hvorfor? F.eks. i idretten savnes det visst «mangfold» i styre og stell, men det er muslimene som «savnes» og mangler representasjon. Dette inntrykket får man ved debatter og i media. Nå har det vel blitt slik at det har blitt viktigere å kvotere dem inn enn å basere seg på kunnskapene de besitter, så det ordner seg vel til slutt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Volden i norske skoler


Publisert 15. april 2023


Det har i de siste årene samlet seg opp en mengde reportasjer om skolevold i Norge. Felles for reportasjene er at det ikke blir nevnt noe om årsakene til volden. Lærere og andre som ytrer seg om saken, er svært varsomme med å angi hvem det er som står for volden - og om det er spesielle typer elever eller miljøer som står bak. Skolevold er med andre ord blitt et av mange politisk korrekte tabu-områder i norsk offentlighet, der det råder en form for taushet om slike hendelser - av frykt for represalier fra enten elever og deres foresatte eller fra skolemyndighetene som utøver press på lærerne slik at de holder seg i skinnet og ikke ødelegger skolens politisk korrekte omdømme.

At volden i norske skoler har med den store asylinnvandringen til landet å gjøre, er det ingen grunn til å tvile på. Skjellsord som mora-puler og hore er neppe et utslag av praksis av etnisk norske elever.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Livskvalitet vs. medisinbruk


Publisert 29. mars 2023


Det faktum at noen muslimer tilsynelatende tilpasser seg vestlig tenkesett, borger ikke for at de har forlatt islam. En etnisk norsk kvinnes tydeligste opplevelse i så måte var den iranske legens avfeiing av temaet livskvalitet, vurdert opp mot medisinbruk. "Vi tenker ikke slik, vi" var det korte svaret hun fikk, da hun ville drøfte saken. Temaet var med andre ord et ikke-tema, fordi legen av politisk/religiøs overbevisning hadde bestemt at slik skulle det være. For ham var det helt uten betydning at temaet livskvalitet vs. medisinbruk er et høyst relevant forhold i vestlig/norsk helsevesen.

Spørsmålet blir: Vil folk, med islam i hode og ryggmarg, kunne fungere tilfredsstillende i norsk helsevesen, etter norsk/vestlig målestokk - ettersom det ikke kan regnes med at de vil eller makter å rydde bort sin muslimske sinnstilling, verken til etikk, moral eller kropp, under yrkesutøvelsen?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Forsvarlig innvandring til Norge?


Publisert 22. mars 2023


Stortingsmelding 74/1980 og innholdet og intensjonene i denne er nok noe som folk flest ikke aner noe som helst om, og heller ikke er i stand til å finne fram til, men den er tilgjengelig og kan leses / lastes ned som PDF-fil.

Enkelte har referert til denne noen ganger, bl.a. mht. noe som der ble eksplisitt uttrykt, nemlig at innvandringen til Norge måtte være forsvarlig - et viktig premiss, som dessverre siden har blitt forlatt.

Når vi nå i økende grad ser lignende problemer som i Sverige eskalere også her i landet - om enn foreløpig i mindre målestokk- er det god grunn til å minne om hva som ble uttrykt i denne Stortingsmeldingen. Det vi ser utspille seg stadig mer og mer i landet vårt er en rekke samfunnsproblemer, som sosiale problemer, økende sosiale forskjeller  - i hovedsak innvandrerdrevet - utenforskap, segregering, fattigdoms-problemer og kriminalitet m.v. Dette er et resultat av en alt for stor fremmedkulturell innvandring over årtier, fordi det ikke har blitt stilt tilstrekkelig med klare krav og forventninger til disse innvandrerne (i stor grad et utslag av at man fra makt- og meningselitens hold gjerne vil konstruere et «multikultursamfunn») og som i praksis medfører at samfunnet ikke er i stand til å ivareta og absorbere fremmedkulturelle som har fått komme hit på en forsvarlig måte. Det skaper, som i andre vest-europeiske land, stadig større sosiale og økonomiske vanskeligheter både i lokalsamfunn og bydeler m.v. og ikke minst for landet i sin helhet.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Likestilling - for hvem?


Publisert 13. mars 2023


9 av 10 som forsker på kjønn er kvinner, de som jobber med likestilling er som regel kvinner og de som skriver om likestilling i media er som regel kvinner. Man kan også legge merke til reaksjonene som menn får i media dersom de forsøker å ta opp mannsproblematikk. Det mangler ikke på kvinner som vil beskytte sin feministiske definisjonsmakt ved å gå til angrep på den mannlige meningsbæreren. Ofte ønsker de ikke engang å anerkjenne de objektive faktaene som mannen presenterer, men bruker isteden masse hersketeknikker for å få mannen til å være stille. Vår egen likestillingsminister, Anette Trettebergstuen, har f.eks. gjort dette flere ganger den siste tiden, bla. i forbindelse med den såkalte likelønnsdagen.


Hvorfor tar ikke media og politikere dette alvorlige samfunnsproblemet på alvor?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Det naive Norge


Publisert 27. februar 2023


Iranske myndigheter tillater ingen med iransk bakgrunn å besøke landet uten iransk pass. Det er videre offentlig kjent at stortingspresident Gharahkhani har vært på ferietur til Iran, der han blant annet skal ha truffet sin nåværende kone. Ferieturen der de to møttes skal ha funnet sted i 2002. Nå er det kommet frem at Gharahkhani også reiste til Iran i 2017.

Stortingspresidenten er den høyeste rangerte personen i Norge etter kongehuset. Men mediene unnlater å stille Masud Gharahkhani helt legitime og strengt tatt helt åpenbare spørsmål om sin sårbarhet overfor Iran. Noen ganger er norsk presse fullstendig udugelige.

For en må begynne å lure. En skarve ambassadør/diplomat mister sikkerhetsklareringen fordi han har fått seg en thailandsk dame mens en innvandrer med iransk pass gjøres til Stortingspresident. Her er det noe som skurrer! Tidligere stortingsrepresentant Per Sandberg ble hundset av alt fra AP til tidligere forsvarstopper fordi han hadde tatt med seg en skarve tjenestetelefon under et besøk til Iran. Ayatollahene må le seg skakk over det naive og imbesile Norge. AP har snart oppnådd å ødelegge landet fullstendig. Vi som advarer blir kalt alt mulig, men det kommer en dag og da vil de vel rope på nåde.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Uniformen man kaller «hijab»


Publisert 7. februar 2023


Norge og Skandinavia har lenge utmerket seg som det mest likestilte stedet på kloden, der kvinners rettigheter har blitt ivaretatt på eksemplarisk vis. I andre enden av skalaen har man en del muslimske samfunn utenfor Europa, der kvinners rettigheter selv i dag overhodet ikke respekteres.


Det er riktig at den uniformen man kaller «hijab» har en kompleks opprinnelse i det islamistiske miljøet i Egypt, til dels nettopp for å «beskytte» kvinner mot trakassering, slik at de kunne få frihet til å bevege seg fritt, utdanne seg osv. Men dette sier nettopp noe om det samfunnet hijaben har sin opprinnelse i, et samfunn der kvinner ikke respekteres, der kvinner kalles «horer» hvis de ikke oppfører seg i tråd med strenge patriarkalske forventninger.

Det er derfor det alltid har fortonet seg rart med hijab i Norge. Dette er et samfunn der jenter ikke trenger å dekke seg til i så stor grad, fordi den norske kulturen ikke er slik at dette anses som «horete».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ikke stem!


Publisert 30. januar 2023


Snart er det både lokalvalg og stortingsvalg igjen - og da sier politikere av alle nyanser at du må gå og stemme. Hvorfor sier de det? Jo – for å gi inntrykk av at befolkningen støtter dem i det de gjør - og ikke minst det de sier. Men faktum er jo at dersom du stemmer på stortingspartiene, er du medskyldig i den politiske katastrofen som rir landet som en mare for tiden. Alle politikerne som sitter på stortinget - inklusive ungjentene - er ganske like – og alle tenker bare på seg og sitt - samt sin lukrative karriere som yrkespolitiker.

Derfor: IKKE STEM! En tydeligere stemme kan du ikke avgi. Hvis du må stemme av forskjellige årsaker, så stem på et parti som ikke sitter på Stortinget – så får de en sjanse til å vise at de duger i praksis. Alle partiene som sitter på Stortinget i dag, har dokumentert klart og tydelig at de ikke duger i å ivareta det norske folks interesser - det gjelder alt fra strøm og innvandring til eldreomsorg.

Noen vil nok fortelle deg at hvis du ikke stemmer, kan du ikke klage. Realiteten er det stikk motsatte. Har du stemt på noen av de likeartede stortingspartiene, vet du på forhånd hva du får – og retten til å klage og syte faller dermed bort. Så enkelt er det.

Igjen – ikke stem, eller stem på et parti som venter på deg utenfor dagens stortingssal.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Drømmen om det fargerike fellesskap


Publisert 22. januar 2023


Det norske samfunnet blir nå styrt av mennesker uten livserfaring og disse blir igjen styrt av 50 år gamle planer for samfunnssikkerhet og samfunnsutvikling. Samfunnet og utviklingen har tatt en helt feil retning, men planene er ikke justert på de siste 20 årene.

Venstresidens drøm om det fargerike fellesskapet og frihet, har i stedet utviklet seg til et mareritt hvor friheten for det frie ord og utfoldelse er tapt! Vi kan ikke fritt uttale oss om hva vi vil, MSM har pålagt seg en selvsensur når det gjelder alt av kritikk mot våre nye borgere.


Daglig blir lokalsamfunnet utsatt for ubehagelige hendelser som var utenkelige for 50 år siden. Kamper mellom klaner og religiøse fraksjoner, som var bakgrunnen for mange asylsøknader, har popet opp og videreføres her i landet.


Land som Iran, Syria og Tyrkia fortsetter sin undertrykking og forfølgelse av sine landsmenn her i landet! Tyrkias boikott av Sverige og Finlands Natosøknad pga. kurdernes frihetskamp er et klart eksempel.

I Norge blir slåsskamper mellom unger og ungdom bare kommentert i lokale media, mens i riksmedia er det stille! Vi får aldri vite hvem som deltar i slåssingen eller bakgrunn for opptøyene. Nå er vi lei innvandringen!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Norsk politikk – og muslimer


Publisert 8. januar 2023


I den innvandreraktivistiske avisen Aftenposten kan man søndag den 25. september lese to innlegg skrevet av politiske innvandrere. Det ene er skrevet av Abdullah Alsabeehg som er varaordfører for Oslo Arbeiderparti. Det andre er skrevet av Mehmet Kaan Inan som er skolepolitisk talsmann for Oslo Høyre.

Dette viser en tendens i tiden, norske politiske partier blir mer og mer islamvennlige – også Fremskrittspartiet som liksom skal være mot innvandring. I Rødt Oslo er det Siavash Mobasheri som er sjef og Arbeiderpartiet har innsatt den iranske muslimen Masud Gharahkhani som stortingspresident – i stillingen som sorterer rett under den norske kongen.

Eksemplene er mange – burde man ikke nå kreve at norske politiske partier blir bemannet med etniske norske menn og kvinner – eller er det for mye forlangt i feminismens tidsalder?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pressen er preget av konsensus


Publisert 20. desember 2022


Det er ikke mye som skiller norske aviser fra hverandre. Den norske pressen er preget av konsensus. Debatten er forsiktig, meningene er nesten identiske. Dette reduserer debatten til kjedelige kompromisser og innholdet til ulike versjoner av det samme.

Nordmenn virker å ønske seg et konsensussamfunn hvor den tydeligste forskjellen mellom de største partiene er fargen på logoen deres. Er det norske samfunnet og den norske befolkningen så lite mangfoldig?

I alle tilfeller bør journalistikk være provoserende og spørrende. Den bør være ubehagelig og få både intervjuobjekter og lesere til å vri seg. Og ja, den bør inneholde sterke meninger.

Å ta tilflukt i nøytralitetens trygghet skaper kjedsomhet og betyr også at de som innehar maktposisjoner, slipper unna. Det tillater at politikken blir formløs, fordi stortingsrepresentantene bare kan repetere det samme stoffet, som deretter blir sitert til kjedsommelighet i norske aviser. Slik er det bare.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Framsnakkingen av islam


Publisert 7. desember 2022


Ytringsfrihet omtales fortsatt, men er den reell i vårt samfunn?
Er det slik at knefallet for, og den ensidige framsnakkingen av islam overalt i de fleste media, i sendinger beregnet på barn såvel som voksne, representerer det viktigste hinderet for dem som kunne ønske å kritisere denne totalitære ideologien, og dens ødeleggelse av Norge og Vest-Europa?

Gjøres det av styringsverket og MSM så til de grader upassende å kritisere totalitaritet, voldsparathet, råskap, kvinnediskriminering og alle de andre kjennetegnene ved "fredens religion", at tilløpene til prinsipiell diskusjon om ytringsfrihet bare er en liksom-manøver, uten reelt innhold?

Er vi for lengst ferdig dressert til å unngå å snakke sant om islam? Ansees det ikke lenger som comme-il-faut, rett og slett? Er det bare noen få, delvis latterliggjorte, oppviglere blant oss, som den islamske mobben kan møte med brostein og andre, "hyggelige" gester?


Ytringsfrihet - altså blant annet frihet til å hevde upopulære meninger - er ikke den en saga blott, stort sett? Er ikkeSian– Stopp Islamiseringen av Norge - det eneste lille "fristedet" hvor islamkritikk utøves?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vi venter i spenning!


Publisert 23. november 2022


«Vi må bruke tid på å trekke fram det vi har felles.» mener statsminister Støre under id-feiringen i 2022. Men hva mener statsministeren at det norske folk har felles med islams følgere - rent bortsett fra at vi alle tilhører arten homo sapiens, vi beveger oss noenlunde likt, vi spiser, sover og formerer oss på samme måte.
Men dermed opphører "fellesskapet". Våre idéer er totalt ulike, vårt lovverk er totalt ulikt, våre politiske system er totalt ulike: det ene har demokrati og frihet som ideal, det andre har totalitet og ufrihet når det gjelder tanke, tale, adferd osv. som ideal. Så hva har vi felles, Støre?

Burde det ikke være åpenbart for Støre og alle i styringsverket, og alle seende, reflekterende mennesker i Norge, at et vestlig samfunn og et islamsk samfunn stort sett danner motpoler. Når to diametralt ulike samfunn eksisterer side om side, innenfor samme territorium, og når det totalitære selvfølgelig går for dominans også over det frie samfunn, ja, så er dagens situasjon i Norge og resten av Vest-Europa beskrevet.

Støre utfordres herved til å beskrive hva muslimer har felles med vestligsinnede personer, når det gjelder verdier, etikk, tenkemåte, moral osv. Nå må du virkelig "bruke tiden på å trekke fram det vi har felles", Støre. Vi venter i spenning!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kan kun lære av egne feil?


Publisert 14. november 2022


Mange mener at den liberale innvandringspolitikken som Sverige har ført - uavhengig av politisk farge - har en sammenheng med feminisme og at kvinnelige politikere, statsråder, samt kvinner i byråkratiske topp-stillinger og som samfunnskommentatorer m.m. har tilført svensk politikk myke verdier. Det er blitt mindre viktig å gi straff og mer viktig å «lære den kriminelle riktige verdier». Bare svensker er snille nok, vil de som kommer legge fra seg sin kultur og bli svensker. Det har ikke skjedd og Sverige har fått alle problemer knyttet til innvandret ørkenideologi. Istedenfor å erkjenne feil så roper de venstreliberale enda høyere. Det er så trist, men en sammenheng mellom kvinnelige lærere, byråkrater og politikere, er vanskelig å unngå å se. Mer omsorg og mindre straff. Sverige har gått for langt og utvikling kan ikke reverseres. Norske politikere kan lære av Sverige, men våre politikere – viser det seg - kan kun lære av egne feil - ikke av andres feil. Alt må være selvopplevd. Det er som den pre-pubertale tenåringen som absolutt ikke vil ta til seg andres erfaringer. Det er ikke noe håp.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Et reelt demokratisk samfunn?


Publisert 8. november 2022


Vi blir fortalt at vi lever i et av verdens mest demokratiske land, men det gir en viss kognitiv dissonans når en hele tiden erfarer at både 'MSM', 'politikere flest', 'Big-Tech' og snakkeklassen' i sin alminnelighet - samt en lang rekke innflytelsesrike samfunnsaktører, i praksis faktisk motarbeider reell ytringsfrihet, et reelt meningsmangfold -ogat det såkalte 'parlamentariske systemet' vi har blir stadig mer dysfunksjonelt mht. å ivareta grunnleggende viktige interesser overfor nasjonalstaten og landets befolkning og samfunnet vårt, samt samfunnsutviklingen. Nå til dags er detovernasjonalehensyn, og hva overnasjonale konstellasjoner har for vyer, som teller mest i forhold til samfunnsutviklingen, samfunnsretningen og hva som 'aksepteres' av ulike tanker og meninger om samfunnet og hvordan dette skal være..

Hvis vi faktisk skal ha et reelt demokratisk samfunn - som vi blir fortalt at vi har - fordrer det at vi har en fri, åpen og redelig offentlig diskurs. Og dette må gjelde iallesaker og samfunnsspørsmål. Ikke sensur, boikott, utestengelse, fordømmelser, sanksjoner osv. I verste fall kan jobb og karriere være i spill dersom man ytrer noe som fra visse hold anses å være 'feil meninger'.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hvor mange levde i Europa da muslimene kom?


Publisert 22. oktober 2022


I 1492 kom Columbus til den nye verden i Amerika, hvor millioner av mennesker allerede levde. Europeernes ankomst skulle vise seg å bli skjebnesvangert for det store flertallet av de innfødte. I århundrene etter Columbus ankomst ble de opprinnelige kulturene i den nye verden ødelagt i takt med at europeerne erobret nye områder.

Nye funn viser at Amerika langt fra var et primitivt eller ubebodd sted før Columbus ankomst til den nye verden. Tvert imot var Sør-, Sentral- og Nord-Amerika bebodd av millioner av mennesker, hvorav mange bodde i store, sofistikert byer – selv etter europeisk standard. Rundt 60 millioner levde i den nye verden da Columbus og hans følge kom, men folketallet falt voldsomt på 1500-tallet da de europeiske kolonistene for alvor begynte å strømme til. Bare i Mexico sank folketallet fra 30 millioner til 3 millioner på 50 år. Etter møtet med europeerne ble rundt 90 prosent av befolkningen i den nye verden lagt i graven.

Kanskje det er den samme situasjonen europeerne står ovenfor i dag - når muslimene strømmer til – at befolkningen i de europeiske landene blir skiftet ut med andre, fremmede folkeslag?


Klokken er fem på tolv.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


De som inviterer islam hit til landet


Publisert 8. oktober 2022


Et av mange problemer som oppstår av at Gud og Allah ikke er samme gud, er at de to lærene forårsaker to ulike mennesketyper og derav to ulike samfunnstyper. På frukten skal treet kjennes! Derfor ser vi at islamske samfunn ikke fungerer, mens de kristne gjør det. Derfor vil en økende andel muslimer i et kristent samfunn, føre til en økende grad muslimsk samfunns(u)orden, og til det (u)menneskelige resultatet vi ser i alle muslimske områder og land.
Et slikt islamsk resultat ønsker man ikke i Norge (og Europa), men de som ønsker det, må for gjerne ha det i sine områder. Dog skulle man ønske at de som inviterer islam hit til landet, tok seg tid til å sette seg inn i hva de gjorde før det var for sent, og at de kunne si med hånden på hjertet: Dette islamske regimet vil jeg ærlig talt og av fullt hjerte ha! Selv tviler jeg på at de virkelig vil det!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bytte ut sine politikere - i stedet for seg selv


Publisert 27. september 2022


Den etniske demografien endrer seg stadig, om enn ikke i like drastisk takt som vår kulturelle demografi. Men den rådende politikken har sine konsekvenser. Fra en million nordmenn i 1823 tok det snaut 70 år før vi bikket 2 millioner nordmenn i 1891. Deretter tok det bare et halvt århundre før vi ble 3 millioner nordmenn i 1942. Under 40 år senere hadde vi blitt 4 millioner nordmenn i Norge. Men de siste 40 år så har kongeriket knapt nok klart å holde antallet nordmenn over 4 millioner. En alarmerende utvikling som ikke alarmerer våre styresmakter i det hele tatt.


Man skal være usedvanlig optimistisk for å tro på at befolkningen Norge i det hele tatt vil være halvnorsk ved utgangen av dette århundret. Da har vi for lengst bikket 8 millioner sjeler, og det er ytterst tvilsomt om det da vil gjenfinnes såpass som 3,5 millioner nordmenn. Det er kanskje noe i overkant naivt å håpe på, men det kunne vært en ide at folket heller byttet ut sine politikere i stedet for seg selv.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nyheter på arabisk


Publisert 17. september 2022


Norsk lokalavis sender nyheter på arabisk – «Det er veldig gøy»

Integreringen går så det suser i Vest-Telemark. Nå har lokalavisen Vest-Telemark blad begynt med nyhetssendinger på arabisk og tingrinsk. Programlederen har selvfølgelig hijab.


Telemark fylke har en rekke år tatt imot et større antall migranter og innvandrere fra ikke-vestlige og islamske land. Resultatet er at det har vært flere store debatter rundt integreringen og konsekvensene av denne ukontrollerte innvandringen. Blant annet har man innførtkjønnsdelt svømmetimer på skolene. Man har ogsåbygget svømmehaller der brukerne må dusje med klærne på.


Nå har altså lokalavisaVest-Telemark bladbegynt med nyhetssendinger på arabisk. Prosjektleder Aslak Ringhus i VTB-TV mener at den beste måten å nå språklige minoriteter, er å lage innhold på språket de snakker.


Hva blir det neste?


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kriminell mentalitet


Publisert 9. september 2022


Det kan være nødvendig å understreke den rett og slett kriminelle mentaliteten som preger ledelsen i Statnett:

Statnett-sjef Hilde Tonne har 5,1 millioner i lønn. Det er 1,9 millioner mer enn det Auke Lont hadde som Statnett-sjef.

I en debatt sa NVE-sjef Rynning-Tønnesen at Statkraft lojalt fulgte opp de politisk vedtatte verneplanene for vassdrag og ikke ønsket å være noen politisk aktør.Slike begrensninger la ikke Statnett-direktør Hilde Tonne på sitt engasjement for å bygge hybridkabler, stikk i strid med politiske signaler.De to siste utenlandskablene til Tyskland og England har bidratt til å føre de høye europeiske strømprisene hit. Vinterens prissjokk har understreket alvoret i situasjonen.I stedet for å gå inn i disse problemstillingene med det alvoret de fortjener, karakteriserte Tonne debatten om utenlandskablene som «smålig».

Det er ikke for ingenting at noen har nevnt Auke Lont som en som burde vært etterforsket av Økokrim. Og Hilde Tonne følger åpenbart opp i samme psykopatiske stil. Det er klart man kan lure på om politikerne selv sikler etter tilsvarende lønninger eller i det "minste" noen styreverv til et par-tre hundre tusen i året. Men det Hilde Tonne har gjort mer enn klart nok, er at nettopp ledelsen i Statnett i seg selv har vært sterke pådrivere for å mele sin egen kake og er og har sikkert gjennom alle de år hvor de har gått inn for få dette energiregimet på plass, vært villige til å benytte seg av de simpleste hersketeknikker. Bare den siste opptreden hos NRK burde, under bare noenlunde anstendige forhold, ha vært nok til at Tonne ble fjernet umiddelbart fra stillingen og ble etterforsket av Økokrim hun også. Det dreier seg om forræderi. Her er det en virkelig ondsinnet narsissistiske mentalitet som rår.


Feminismen har gått for langt her i landet. Tonnes opptreden faller inn i mønsteret – skattebetalte kvinner gjør aldri noe galt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ansvar – i vår tid


Publisert 1. september 2022


Når man se på historien og dagens utvikling i Frankrike og Tyskland, er det ikke noen tvil om at innvandringen kommer til å ende med en katastrofe for Europa og europeerne. Spesielt skyldes dette den politiske islamske ideologien og muslimene som legger koranen til grunn i samfunnssystemene de lever i. Derfor er det ingen juridisk tvil om at de som promoterer innvandringen, begår landssvik, jfr. for eksempel grunnlovens §2 og straffelovens kapittel 17. «Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser»

Når det hele eskalerer blir det snakk om hvem som har skylden for at innvandringen fikk fortsette selv etter at varslene blir klarere og synlige i mange land. Derfor bør man allerede i disse dager notere seg navnene på dem som skal stilles for retten under et nytt landssvikoppgjør. Dette gjelder ikke bare politikere, men også statlige og private medløpere – de såkalte kollaboratørene som i mange tilfeller også har hatt en økonomisk gevinst av innvandringen. Ingen av disse må bli glemt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kringkastingsrådet - og flerkulturelle profiler


Publisert 26. august 2022


I Kongen i statsråd i januar 2022 ble Snorre Valen oppnevnt til ny leder av Kringkastingsrådet. Han tar over som leder etter Julie Brodtkorb.

– Rådet er nå sikret en leder jeg tror vil bidra med interessante perspektiver og gode analyser, noe som er viktig i rådets arbeid med å vurdere NRKs tilbud, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

Valen får selskap av flerkulturelle stemmer i rådet. For i tillegg til Valen ble også tre andre nye medlemmer oppnevnt. Medieforsker Vilde Schanke Sundet ved Universitetet i Oslo ble oppnevnt til nestleder i rådet. I tillegg ble Luqman Wadood, redaktør for fremmedkulturelle debattnettstedet Jeune, og Sumaya Jirde Ali, redaktør for det feministiske tidsskriftet Fett, oppnevnt som nye medlemmer. Så nå blir det nok skikk på NRK – eller? Mange syns det er trist at vi har en skattefinansisert kanal som 100 % promoterer innvandrere, kvinner og spesielt innvandrerkvinner. Kanalen er anmeldt av Norsk Folkeparti for landssvik.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sats på omsorg


Publisert 20. august 2022


Une Bastholm annonserte denne uken at hun går av som leder for Miljøpartiet de Grønne for bedre å ta seg av sine barn. Jeg forstår henne godt, skriver forfatter Madeleine Schultz.Paradokset ligger i at kvinner vil ha alt, men bidra mindre.

De vil ha en skriftlig samtykkelov før sex, vil selv bestemme alt vedrørende abort, ønsker gratis bind under menstruasjon, kvoteres inn på studier, tilsettes i ledelsen i skattebetalte organisasjoner og statlige bedrifter, men skal bruke (arbeids)tiden til omsorg for sine barn - og ha en langt lengre fødselspermisjon enn faren. Det siste er at AP foreslår at det skal være minst 50 % kvinner i styrene i alle aksjeselskaper.

Alle skal med, og alle skal bidra het det før i tiden – men gjelder dette i dag? Omsorg for barn og familie er det viktigste yrket i dagens samfunn - og kan best ivaretas av kvinner. Burde det ikke legges til rette for at kvinnene kan satse på det, kanskje vi da slipper alle psykologene?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Norge – flyktningenes paradis


Publisert 10. august 2022


Ved et besøk til et spisested i nærheten av Nasjonalt ankomstsenter for asylsøkere i Råde for noen dager siden, kunne man telle 23 biler fra Ukraina ved senteret. Spisestedet bar også preg av asylsøkere.


Årsaken til dette er at interessen for Norge er økende blant ukrainerne både i og utenfor Ukraina. UDI har den siste tiden opplevd økt pågang fra ukrainere i andre europeiske land, som ønsker informasjon om Norge, Disse henvendelsene kommer fra ukrainere i Tyskland, Belgia og flere andre land i Europa. Mange får vite om forholdene i Norge fra flyktninger som allerede har vært her en stund. Nå kommer ukrainske flyktninger som har hatt korte eller lengre opphold i nærliggende grenseland til Ukraina, som Polen og de baltiske stater, til Norge.Mens mange andre europeiske land gir flyktninger økonomisk starthjelp, har de ikke det velfungerende systemet vi har i Norge. Her har man erfaring med å integrere flyktninger og tilbyr et profesjonelt introduksjons-program mener mange.


Det er kommet færre ukrainske flyktninger til Sverige og Danmark i sommer. samtidig som antallet ukrainske asylsøkere til Norge er på vei opp. Det er helt utrolig at våre politikere har gjort Norge til en honningkrukke for innvandrere.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Våre virkelighetsfjerne politikere


Publisert 7. august 2022


Våre virkelighetsfjerne politikere viser gang på gang at de kun er der for maktens skyld, med en urokkelig tro på egen fortreffelighet. Deres nedlatende og arrogante oppførsel er godt synlig for folket, og folket vet at disse egentlig skulle arbeide for det norske folket og landet vårt, i stedet for å finansiere terrororganisasjoner, spesielt når vi vet at fattige nordmenn sitter i egne hjem og fryser! Og nok en gang viste det korrupte politiske Norge seg fra sin verste side, ved å ansette Stoltenberg som sentralbanksjef! Korrupsjonen og nepotismen er en drivende kraft hos "våre" politikere. Er det mulig? Deres sosiale antenner er enten knekt eller ikke oppe i det hele tatt!

Politikerforakten sprer seg nå i folket, og de tingene som er beskrevet her pluss strøm-ranet har fått vanlige mennesker uten tidligere politisk interesse, til å våkne og reagere mot våre absurde, destruktive politikere, og det brede lag av folket forstår nå sviket og vanstyret hos "eliten". "Våre" politikeres ettermæle vil bli: De som ødela landet for det norske folket.


Det blir en spennende tid fremover!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Mørke tider for frihet, sannhet, og rettferd


Publisert 26. juli 2022


Demografiske framskrivninger viser, at ikke bare Marseilles, men hele Frankrike vil ha et flertall av muslimske borgere om 30 år - mener noen analytikere. Norge ligger ikke langt etter.

For staten ved rikspolitikerne, som selv driver både statistikkbyråer og sitter med en liten hær av rådgivere og analytikere i departementene - i tillegg til militære og politiske etterretningskapasiteter og alfabetbyråer - later som om alt er ved det normale og at befolkningsutskiftningen er en konspirasjonsteori.


I tillegg til at den sørger for å holde seg med et betalt pressekorps og en skattefinansiert rikskringkaster, og til overmål et eget sannhetsministerium til å vedlikeholde narrativet og undergrave eventuell opposisjon. Mens man sørger for å stifte hatlovgivning rettet mot originalborgere, som måtte ønske seg landet sitt og fremtiden sin tilbake fra stortingskartellets multikulturelle kupp.

Triste og mørke tider for frihet, sannhet, og rettferd - der vi stødig marsjeres mot et teknokratisk fullovervåket globalisert tyranni.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Forfall, korrupsjon og islamisering


Publisert 27. juni 2022


En kan alltids drømme og forestille seg at Norge, Sverige og de fleste land i Europa ble styrt av mennesker som satte egne land og borgere først. Riktignok ville vi da blitt enda mer attraktive honningkrukker for krefter utenfra, og noen lider av en overbevisning om at jo bedre vi har det, desto mer skal vi skamme oss og må derfor finne frelse i form av en underkastelse som innebærer åpne grenser og stadig flere milliarder ut av landet. Men dette er et vestlig og dermed kulturelt fenomen. Kan noen se for seg kinesiske, russiske eller afrikanske ledere som sier "vi har det for godt, slik kan det ikke fortsette. På tide at vi begynner å delegere godene våre til resten av verden." Uten denne kulturelt betingede mentaliteten ville vi i dag hatt et samfunn som ikke var preget av elementer som forfall, korrupsjon og islamisering.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tyskland har kapitulert i Köln


Publisert 24. juni 2022


«Det vestlige hegemoniet er over», sa Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan nylig. «Det varte i århundrer, men det er over.» Samtidig har moskeene i Köln, Tysklands fjerde største by, fått lov til å kringkaste bønnerop hver fredag ​​fra minaretens høyttalere. «Mange innbyggere i Köln er muslimer,» sier ordfører Henriette Reker, «og etter min mening er det et tegn på respekt å tillate muslimenes bønneoppfordring.» For andre representerer det muslimske bønneropet det samme krigsropet som kristne i Midtøsten og Afrika hører fem ganger om dagen i nærheten av deres kirker og hjem. Nå er det Tyskland sin tur.


For 16 år siden avla pave Benedikt XVI sitt første pavebesøk i Köln. Han oppfordret de unge i Europa til å vende tilbake til røttene sine og dra på pilegrimsreise for å se relikviene til de tre vise menn. 


Tyskland har nå kapitulert i Köln. Står Norge for tur?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Norsk lov - eller sharia?


Publisert 7. juni 2022


Muslimske lærde hevder som oftest at sharialover har forrang i konflikt med andre lover. I Frankrike har Chems-eddine Hafiz og andre imamer signert en pakt som slår fast det motsatte: Islam skal respektere republikkens verdier, og franske lover skal veie tyngst. Dette anses som revolusjonært i landet med flest muslimer i Europa.

Det skulle egentlig være unødvendig, men kanskje det er en god ide for den norske regjering å inngå en lignende pakt - i den grad en slik pakt er verdt noe da.  


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Regjering for innvandrere


Publisert 1. juni 2022


Regjeringen må gi plass til personer som aktivt representerer minoritetsbefolkningens interesser mener Ronald Mayora Synnes, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre representerer over 25 prosent av befolkningen i Norge. Likevel er det fortsatt få personer med minoritetsbakgrunn i sentrale verv – og spesielt få innvandrere i politiske verv.


Det flerkulturelle Norge styres derfor av en regjering bestående kun av politikere som representerer majoritetssyn på minoriteter. Da kan viktige saker som gjelder minoritetsbefolkningen, bli oversett eller diskutert på feil premisser. Det virker som Arbeiderpartiets representanter med minoritetsbakgrunn – som stortingspresident Gharahkhani – som løftes frem og er i maktposisjon, i liten grad er interessert i en politikk som prioriterer minoriteter som et eget politisk felt.


I praksis kan en regjering uten representanter som har etnisk minoritetsbakgrunn, bryte med prinsipper som demokratiske og liberale land styrer ut fra – nemlig like rettigheter og likebehandling av borgerne.

Hvis Ap og regjeringen skal ha troverdighet blant etniske minoriteter, forutsetter det at disse er representert i regjeringen. Det holder ikke bare å ha en progressiv diskusjon.


Dette ligner vel på bukken og havresekken – gjør det ikke?


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Har innvandrerne bedt om det?


Publisert 27. mai 2022


Mange mener at Norge i dag på vei til et fiendtlig og kaotisk samfunn på grunn av innvandringen, men jeg er ikke så sikker på det, at innvandring er årsaken. For meg virker det som nordmenn er utrygge på seg selv. For når utlendinger/innvandrere kommer med sine ritualer og religioner og skikker, så endrer nordmenn på sine for å tilpasse seg. Er det egentlig tilpasning? Vi legger rød løper for innvandrerne. Men har faktisk innvandrerne bedt om det? Sanger endres for ikke å krenke, og til og med Stortinget vedtok at kristendom ikke lenger er statsreligion. Den skal ut av skolen for ikke å krenke. Har innvandrerne bedt om det? Vi kan dra på ferie til hit og dit i verden, men ønsker vi hit og dit til Norge varig? Vi legger rød løper på alt for innvandrerne, men igjen: har innvandrerne bedt om det? Eller tør ikke nordmenn annet? Jeg har over flere år sett den endringen. Men vil utlendingene at vi skal endre, eller ler de av endringen? Da ler i så fall jeg med.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Biskoper - som politikere


Publisert 21. mai 2022


Skillet mellom stat og kirke betyr at Kongen ikke lenger er kirkens overhode. Men er det legitimt for kirken å løsrive seg fra lokalsamfunnet? Særlig i små samfunn, med færre møtesteder og arbeidsplasser, er det naturlig at kommunen og lokalsamfunnet har interesse av kirken som møtested.

Men kirken har på en måte allerede sviktet både lokalsamfunnet og Norge. Når de blander politikk og religion, nærmer de seg Islam. Kirken bør i sterkere grad forholde seg til sin tro, kristendommen, og bør kunne stå for det. Hvis ikke, er ikke kirken troverdig. Enkelt, men vanskelig.

Mange mener at problemet med kirken er biskopene. De har blitt politikere på vegne av venstresiden. Flaut at de ikke kaster kappene og melder seg inn i politiske partier. Der kan de utøve klimapolitikk, skattepolitikk og ikke minst innvandringspolitikk. Det siste er det mest skadelige.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Den systematisk vinklede journalistikken


Publisert 12. mai 2022


Sitert fra Human-Etisk Forbunds nettside: Human-Etisk Forbund mener at religionskritikk er en grunnleggende rettighet i et demokratisk samfunn og går inn under ytringsfriheten. Det finnes ingen grunner til å gi religiøse følelser eller institusjoner noe særskilt vern. Religiøse institusjoner og ideer har i realiteten stor makt i livene til mange mennesker i dag. Selv i land der sekulære verdier står sterkt lever mange innenfor miljøer der religiøse ideer og leveregler har stor makt. De største religionene har mer makt enn det noen politisk bevegelse noensinne har hatt. Likevel er religionskritikk kontroversielt, mens politisk kritikk ses på som en selvfølge. Retten til å kritisere makt har vært og er fortsatt viktig for å gi frihet til flere mennesker.

Mange er skikkelig drittlei den systematisk vinklede journalistikken og det som kommer fram gjennom den generelle redaksjonelle virksomheten i NRK, og gjennomsyrer til og med s.k. «underholdningsprogrammer». Det er i all hovedsak samme linjen, samme vinklingen og de samme narrativer som systematisk følges. Hvorfor ryddes det ikke opp i dette svikaktige mediehuset?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klankulturen vinner terreng


Publisert 7. mai 2022


Klankulturen vinner stadig mer terreng i kongeriket, og oppvekstsvilkårene for våre fåtallige og sårbare barn blir bare mer og mer brutale for hvert år som går. Da gir det seg selv at det er på samfunnsnivå problemet må løses. Hensynet til hver enkelt kriminell voldsmann blir fullstendig underordnet uskyldige borgere sin menneskerettighetsfestede rett til liv, frihet og personlig sikkerhet.

Men så lenge folket fortsetter å støtte opp om den villede politikken vil menneskerettighetene bare bli mer og mer illusoriske. I Sverige og Frankrike finnes det områder der politiet allerede har gitt opp å forsvare rettighetene. Det samme vil skje i Norge. Dermed får vi et brutalisert samfunn der det blir opp til hver enkelt å sørge for sin personlige sikkerhet. Det vil definitivt favorisere typer som Raymond, Lan Marie og deres like som har mulighet for både livvakter, skuddsikre biler og bosetting i trygg avstand fra multikulturens brutalitet. Det er ikke den gjengen som får merke konsekvensene av sin egen politikk. For det er som Støre sier, "Nå er det vanlige folk sin tur".


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


På grunn av berøringsangst


Publisert 3. mai 2022


Norsk lovgivning på asyl- og utlendingsfeltet har i årevis blitt forsømt og bagatellisert på grunn av berøringsangst. I mange tiår har politiet og utlendingsmyndighetene hatt mulighet til å benytte seg av utallige inngripende og omfattende innvandringsregulerende tiltak og virkemidler fra sin «verktøykasse».

Men disse lovhjemlene er ikke blitt benyttet slik lovgivers intensjoner i utgangspunkt var. Det er rett og slett tafatthet, slendrian og frykt for rasismestempelet som er årsakene til at norske myndigheter verken har eller har hatt kontroll over hvem som egentlig oppholder seg ulovlig i Kongeriket Norge. Dette, i tillegg til at flere tusen personer har fått innvilget både opphold og norsk statsborgerskap på bakgrunn av å ha oppgitt uriktig personalia og landtilhørighet, er svært alarmerende.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Import av voldskultur


Publisert 28. april 2022


Volden i Osloskolen eskalerer raskt og situasjonen omtales som «sjokkerende», «ekstrem» og «fullstendig uakseptabel». Daglig bites, sparkes, slås eller trues en lærer. Alle vet hvorfor volden tiltar: Det er en stadig større andel av elevmassen i Oslo som har ikke-vestlig bakgrunn, som har voldsberedskapen med seg hjemmefra. Det er et problem som ikke kan løses med gruppearbeid.

Det er en forutsetning for å få noe gjort, at man begynner å snakke sant om problemet. Imidlertid må muligens drap eller lemlestelse av lærer skje før de ansvarlige myndigheter vil begynne å omtale problemet ved dets rette navn: Import av voldskultur.


Har man importert noe uønsket, burde tanken slå en at da ville eksport av samme uønskede kultur være løsningen. Det er ikke ugjørlig, dersom viljen er til stede.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Den sosiale freden er truet


Publisert 23.april 2022


Islam - som politisert religion fra 1979 med militære stormakter i ryggen -    har stor utbredelse i vesten med 50 millioner innbyggere; uten at det politiske establishment later til å forstå at det skal ha noe å si for vår virkelighet.

Islamistene framtrer i dag med egne politiske partier og vinner valg, som til borgermestre i London og Amsterdam, og de lanserer program med uakseptable grunnlovsstridige målsettinger, mot demokrati, likestilling og personlig frihet, uten at det reiser vektige motforestillinger. Islamistene arbeider i hemmelige celler i tråd med Lenins partimodell under Brorskapets ledelse, og de innarbeider seg i store frontorganisasjoner med woke formål på samme måte som kommunistene arbeidet i mellomkrigstiden etter folkefrontstrategier. Ideologisk er likevel islamistene mest i slekt med den reinhekla nazismen, ikke minst i lederskapssynet, som fordrer blind underkastelse.

Vi har en stor og tung oppgave med å forklare nordmenn hvilken fare islamistene representerer i våre til i dag frie samfunn, der den sosiale freden nå er så sterkt truet, mens politikerne fortsetter med avsporing.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Grunn til bekymring


Publisert 17. april 2022


Voldelige og undertrykkende ideologier som nazismen og islamismen må ikke få vekstmuligheter i Norge. Når vi ser video klippet fra et møte i
regi av Islam Net i Norge der et par tusen unge islamistmenn rekker opp
hånden og bekrefter for lederen i Islam Net at de setter Allahs lover over
norske lover, da er det virkelig grunn til bekymring. Skal vi ha to sett
med lover i Norge, ett sett for islamister og ett sett for oss andre?


Hvorfor griper ikke myndighetene inn når de registrerer at de bosetter titusener av islamister som setter Allahs lover over norske lover?


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vil bli som vesten


Publisert 10. april 2022


Hovedproblemet med våre politikere, er at de har trodd, og tror fortsatt, at alle land i verden vil bli som vesten, og de har gått til krig for å "frigjøre" befolkningen fra åket de lever under.


Men disse folkene ønsker ikke å bli som oss! At våre politikere i tillegg lar pressen trakassere og forfølge vestlige innbyggere som er kritisk til deres agenda om å skape en verden, er absurd. Vi har fått totalt idioter til politikere, som ikke forstår den verden de er satt til å styre, og som vil utradere våre land, kultur, tradisjoner, økonomi og verdier.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tviholder på rasismebegrepet


Publisert 5. april 2022


Sammenblanding av rasebegrepet med tilhørighet til en politisk-religiøs ideologi, er en begreps-kortslutning som det gagner visse grupper å holde fast ved. Derfor tviholder man på rasismebegrepet når man vil kneble alle norske borgere som tillater seg å kritisere islam. Dersom du harselerer litt over kristendommen derimot, er det derimot forholdsvis ufarlig.

Medlemmer av den islamske diasporaen, som utøver vold mot barn og unge, voldtar kvinner, og generelt steller til trøbbel, er - ifølge det moderne, norske narrativet - ikke rasister - de kan stort sett holde på med sitt kafir-hat og sin samfunnsødeleggelse i fred.

Bare etniske nordmenn og andre "hvite" fortjener rasismestempel, dersom de ikke holder kjeft om visse tema. Dette er til og med lovfestet av den tidligere regjeringen Solberg, jf. strl. paragraf 185.
Også noen såkalte antirasisme-organisasjoner dukker opp som paddehatter, de gjør ingen ting fornuftig, men skor seg økonomiske på regjeringens rasisme-narrativ.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hvor naiv kan man bli?


Publisert 23. mars 2022


I disse dager strømmer ukrainere til Norge – i hovedsak kvinner og barn. Disse blir tatt imot med hurrarop – spesielt av kvinner - og mange arbeider hardt for at de voksne skal komme i arbeid og barna begynne på skole. Samtidig prøver disse godhjertede menneske å innbille oss at de kommer til å reise tilbake til Ukraina når det en dag blir fred der. Hvor naiv kan man bli?

Når det engang blir fredelige forhold i Ukraina, kommer mennene til Norge på familiegjenforening til sine etablerte familier i Norge – og så får hele familien oppholdstillatelse. Dette er et mønster vi har sett mange ganger før. Men har landet råd til dette?


---------------------------------------------------------------------------------------------------------


Politisk kriminalitet


Publisert 17. mars 2022


Politidirektør Benedicte Bjørnland uttaler i strategidokumentet for 2021–2025 «Forebygging sparer samfunnet for økonomiske og menneskelige kostnader. Forebygging er derfor politiets hovedstrategi og skal ligge til grunn for all oppgaveløsning.»


Her snakker Benedicte Bjørnland ut fra et klart definert mandat som er gitt henne fra justisministeren og regjeringen for øvrig. Så må man virkelig stille seg dette spørsmålet: Hvorfor brukes ikke dette prinsippet om forebygging på politiske typer kriminalitet? Hva koster ikke innvandrerkriminaliteten det norske samfunnet av menneskelige og økonomiske kostnader? Hva koster ikke alle politistillingene, rettssakene, fengselsoppholdene og tilbakevending til samfunnet det norske folk? Og hvor mange lidelser blir vanlige mennesker påført som følge av voldtekter, ran, knivstikkinger, voldstrusler og lignende? Hvorfor tillater Storting og regjering at Norge skal ta imot titusenvis av selvinviterte lykkejegere som skal plasseres ut i hele samfunnet når den burde vite at det vil påføre samfunnet og enkeltmennesker enorme lidelser?


Politiet har å gjøre sin oppgave - som er å opprettholde lov og orden. Dersom mennesker truer andre med drap skal disse selvsagt arresteres og forhøres, ikke oppsøkes av et dialog- eller meningspoliti. Politiets plikt er for øvrig å bekjempe kriminalitet, ikke meninger.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Legger til rette for masseinnvandring


Publisert 10. mars 2022


Katrine Fangen, professor ved institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, er en av universitetsprofessorene, som - i likhet med Lars Gule og Thomas Hylland Eriksen - aldri vil innrømme at de har vært med på å legge til rette for masseinnvandring av muslimer til Norge, og langt mindre hva konsekvensene av denne har vært for samfunnsfellesskapet - det som gjør oss til en nasjon.

De nekter å innse realitetene og trusselen som vokser seg stadig sterkere ved ghettodannelsene av muslimske klaner i Oslo og andre steder - slike som har som bærende ide å ikke ha noe med nordmenn å gjøre, annet enn å utnytte NAV og Norges velferdsordninger - uten å vise forståelse for at dette er noe alle som bor i landet plikter å bidra til gjennom ærlig arbeidsinnsats.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kvinners markedsverdi


Publisert 6. mars 2022


Debatten raser i november 2021 etter at de mannlige psykologene Frode Thuen og Peder Kjøs ga råd til en kvinne som strever med å finne en partner i voksen alder Psykologene snakker om hvordan kvinnens markedsverdi og erotiske kapital endres og minker med alder. De mener det er to hovedbegrensninger som gjør det vanskelig å finne noen: «Den ene er at man ikke har så høy markedsverdi, og den andre er at man har høye forventninger eller krav.» Rådet kvinnen får fra psykologene, er derfor blant annet å «justere vurderingen av egen verdi». «Som kvinne og psykolog finner jeg dette provoserende» skriver psykolog Elisabeth Hermstad Reinertsen som legger til at budskapet er primitivt og fordummende.

Ja, budskapet er fordummende, primitivt og skadelig for selvfølelsen, men det er sant. Hvis du ikke aksepterer at det finnes en "markedsverdi" i kjønnsmarkedet - kvinne eller mann - lever du i en verden av politisk korrekthet som rett og slett ikke finnes.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hvorfor mange heter Muhammed


Publisert 28. februar 2022


I Norge som i det meste av Vest-Europa og Nord-Amerika, har økt muslimsk befolkning ført til mye mer vold. Jeg vet ikke om noen land som har klart å motvirke dette. Årsaken ligger i oppveksten til de fleste muslimer, med hjernevask og indoktrinering, hvor det altså ikke er så merkelig at så mange av hankjønnene heter Muhammed eller lignende. De blir behandlet som prinser i egen familie og passer derfor ikke inn i våre feminiserte samfunn.


Hva kan man så gjøre med det? Jeg ser ingen annen løsning enn å hjelpe dem hjem til deres muslimske paradis. Ellers vil borgerkrigene bare bli verre og verre, også her. Dessverre!


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ren segregeringspolitikk


Publisert 24. februar 2022


Antirasismen sluttet en gang på 70-tallet å handle om likebehandling av innvandrere på jobbmarkedet og samfunnet ellers. På denne tiden oppsto det konflikt mellom forskjellige grupper innvandrere som krevde særbehandling for sin kultur og religion. Dette brøt opp den rasjonelle og gode antirasismen og banet vei for identitetspolitikken som dagens aktiviser kalle antirasisme. Nå handler det ikke lenger om å behandle alle likt. Men at alle skal kunne beholde alle sine egenarter og at samfunnet som sådan skal tilpasse og tilrettelegge for dette. Det er ikke lenger en nasjon og en kultur i utvidet forstand. Nå er det "mangfold" og "forskjelligheter" som gjelder. Ingen skal integreres. Tvert i mot føres en ren segregeringspoltiikk der enhver identitet mottar penger for opprette sine egen organisasjoner basert på opprinnelsesland, kultur og religion. Det er ikke lenger fellesarealer som musikk, idrett og håndverk som samler, men identitet som skiller. Det er også et offerhierarki der enhver kan plukke troverdighet og velvilje basert på hvor mange identiteter vekk fra "normalen" man kan samle. Og dette betaler vi hundrevis av millioner for å opprettholde. En ren segregeringspolitikk som ingen politiske partier vil endre.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Følelsesladde historier


Publisert 18.februar 2022


I en tåredryppende og rørende reportasje i september 2021 skriver NRK om lille Asia, fire år, som endelig ble gjenforent med pappa i Norge etter «besøk i Afghanistan». Men lille Asia har aldri tidligere satt sine ben på norsk jord, og hun gjenkjenner neppe sin egen far etter å ikke ha sett ham på flere år.

NRK vet å spinne på dette - og statskanalen vet også hvilke følelsesstrenger de skal spille på for å få nordmenn mest mulig positive til innvandring. Historiene har alltid de samme elementene: En dramatisk flukt, flyktninger det er fryktelig synd på, og et snilt og inkluderende Norge som gir de fortapte en trygg havn. Kanskje NRK burde tiltales for landssvik?


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Et stort paradoks


Publisert 12. februar 2022


Nordmenn i alle aldre oppfordres til å være ekstra gjestfrie mot "våre nye landsmenn" fordi mange mener nordmenns "reserverthet" er en av årsakene til manglende integrering. En enslig far med datter som hadde omsorgsbehov, fikk ofte besøk av sin muslimske venner fra nabolaget. Stor var hans fortvilelse da de tømte kjøleskapet regelmessig.

Migranter fra fremmede kulturer har ikke respekt for nordmenn. Det blir de faktisk opplært til. Det er et stort paradoks at migranter som kommer til Norge grunnet behov for velferd, forakter nordmenn som sørger for at de får dekket sine behov for bolig og livsopphold. Det har vært samtaletema i 50 år, uten at situasjonen bedres av den grunn. Ser man noen ende på dette så lenge naive borgere stemmer på feministiske og mer eller mindre inkompetente og «korrupte» politikere?


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Den mannjevning som vil komme


Publisert 8. februar 2022


Vi bør ta en diskusjon om hvem det faktisk er som ikke kan få nok av inntrengere til landet. Det paradoksale, som er så tungt og vondt å snakke om, er at det er jo faktisk de som er de første offer for overgrep - og alt det andre, som er de hardeste pådriverne for åpne grenser - og armer.

Jeg har hørt en påstand som kan synes drøy: I vår befolkning har vi ca. 50% som er mulige landssvikere. Det ligger i kvinnens gener, i hennes natur, at hun vil søke mot den som fremstår sterkest, den aggressive, den som hun ser for seg som seirende i en strid. Historien har vist oss dette, hun kan ikke hjelpe for det, hun vil ha styrke og trygghet.

Det hviler på dem av oss som fremdeles kan beskrives som mannfolk (en gruppe som later til å bli mindre ettersom tiden går) å demonstrere at det faktisk er vi som er sterkest i den mannjevning som vil måtte komme. Det er bare å konstatere at altfor mange menn er villige til å føye kvinnen i alle mulige emosjonsmotiverte påfunn, for å bli begunstiget hennes positive oppmerksomhet.


Det hviler på oss mannfolk, og vi må lede kvinnen rett vei, vi kan ikke ta henne for gitt, hun er styrt av følelser og instinktiv søken etter trygghet.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Karriereløp innenfor politikk fra 13-års alder


Publisert 03.02.2022


Erna Solberg & Co. har ødelagt for ekte konservativ og nasjonsbevarende politikk for titalls år fremover. Uansett hvor hardt hennes etterfølger(e) jobber, vil de møte seg selv i døren. Jeg har nesten ikke ord for hvor ødeleggende hennes regjeringsprosjekt har vært for landet på lang sikt. Kjønnskvotering, karriereløp innenfor politikk fra 13-års alder, ingen krav til noenlunde langvarig arbeidserfaring eller forventninger om et visst intellektuelt nivå er medvirkende årsak. Det er vårt politiske system som har feilet, all den tid det ikke er de beste blant oss som får regjere. Det er sørgelig.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Avradikalisering av NRK


Publisert 28. januar 2022


Media fikk tidlig tips om at det var en norsk konvertitt som stod bak terroren på Kongsberg, men media fortiet opplysninger som ikke passet inn i deres kram. Verst er NRK.

Det er på sett og vis bare av det gode at NRK fortsetter å torpedere sitt fra før særdeles frynsete omdømme. Men ettersom dette tvangsfinansierte milliardsluket ikke er i nærheten av å operere innenfor demokratiets rammer, så blir deres aktivistpregede kampanjejournalistikk legitimert og godkjent likevel. Enhver annen bedrift som hadde hatt informasjon og troverdighet som sitt daglige levebrød, ville gått sultedøden i møte for lengst. Man mer enn aner hvor vi er på vei når det hyles opp om hvor viktig det er med avkolonisering av akademia, samtidig som det er en rungende taushet om behovet for avradikalisering av NRK.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


De er kommet for å overta


Publisert 23. januar 2022


I Smedgata 32 og 34 på Tøyen deler beboerne i borettslaget en privat hage. Men nå tør ikke barnefamilier og eldre beboere lenger være i hagen, som okkuperes av aggressive gjenger. Uro, bråk og hærverk har erstattet grilling og sosialt samvær. – Dette handler nok først og fremst om at unge søker et fellesskap, sier lederen av Forandringshuset.

Men dette er intet annet enn islamsk terror, slik muslimer oppfordres til i Koranen, f.eks. 8:12, 8:60 - You will terrorize non-muslims.

For fredelige nordmenn, som vil lage det trivelig i Smedgata 32 og 34, virker innvandrerguttenes inntrengning frekk, og fullstendig meningsløs. Men for disse ungdommene, indoktrinert som de er av foreldre og islamske autoriteter, er det ikke det. De har ingen interesse av å delta på nordmennenes - kuffarenes - premisser. De er kommet for å overta, gjøre området til sitt og leve ut den kulturen de har med seg fra sine opprinnelsesland.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kvinner avvikler Sverige


Publisert 19. januar 2022


Den svensk-britiske journalisten, forfatteren og filmskaperen Pelle Taylor har laget nok en tankevekkende dokumentar om innvandringens konsekvenser i Sverige. Pelle Taylor forlot Sverige i 1985. Da han kom tilbake mange år senere, var landet blitt ugjenkjennelig for ham.

Den høye innvandringen har endret demografien i Sverige som nå har to millioner innvandrere og åtte millioner svensker. Det er hovedsakelig de svenske kvinnene som vil ha mer innvandring. Filmen hans berører en rekke problemstillinger rundt den politiske feminiseringen av samfunnet - et sosialt eksperiment som avvikler Sverige. Pelle Taylor forsøker også å forstå hvorfor kvinnene, som er mest utsatte for voldtekter av innvandrere, fremdeles er positive til islamsk innvandring.


Hva med Norge? – vi kommer etter hvis vi ikke gjør noe. Det viktigste tiltaket vil være å sette en stopper for feminismens erobring av meningsfellesskapet.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kjernekraft er fremtiden


Publisert 14. januar 2022


Drømmen om en kjernekraftfri verden virker i disse dager ganske fjern

Frankrike er allerede verdens tredje største produsent av kjernekraft og en nesten like stor aktør som Kina. Tre fjerdedeler av landets strømforsyning kommer i dag fra kjernekraft. Frankrike får også støtte fra Brussel. EU sentralt har tatt steg i retning av å grønnvaske denne energikilden. 2022 har startet med at Europa langt på vei har akseptert atomkraft i den fremtidige energimiksen, hvilket har stor betydning for hvor kapitalen og teknologien flytter seg.

Teknologi er makt, og energileveranse gir stor geopolitisk innflytelse. Kina akter å bygge 150 nye atomkraftverk de neste 15 årene, mer enn verden for øvrig har bygd siden midten på 80-tallet, og vil eksportere atomkraftindustri til strategisk viktige land i Asia og Sør-Amerika som trenger energi og hjelp med å kutte klimagassutslippene. Det kan utløse en ny type atomkappløp.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Det politiske vokabularet


Publisert 8. januar 2022


Nå må høyresiden tørre å kalle rasismen i egne rekker for rasisme mener Hulda Holtvedt, som er talsperson for Grønn Ungdom. Hun er bekymret for at grensen for hvordan man kan snakke om andre mennesker har sklidd ut på en måte som bidrar til å normalisere hatefulle ytringer.

– Å ta til motmæle mot hatefulle ytringer fra ytre høyre handler ikke om «cancel culture» eller om å være «woke», det handler om normal anstendighet, skriver hun. – De siste årene har det politiske vokabularet riktig nok blitt utvidet med ord som «fremmedfrykt» og «islamfiendtlighet». Slike ord kan sikkert være hensiktsmessige, men ikke når de bidrar til å sminke over holdninger som i bunn og grunn handler om et negativt syn på ikke-vestlig utseende mennesker legger hun til.


Disse unge, feministiske og kvinnelige politikerne får sagt det.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Islamsk fundamentalisme


Publisert 3. januar 2022


Voldelige islamister truer samfunnssikkerheten på grunn av terrorfaren, men i lengden er den islamske fundamentalismen en større sikkerhetstrussel fordi den strider mot demokratiske verdier – skriver noen norske forskere i en kronikk

De mener mange innvandrere har fundamentalistiske holdninger og aksepterer religiøs vold. Derfor er problemet med å ta opp islamsk fundamentalisme at det fort ender opp i ufruktbare diskusjoner om rasisme og islamofobi. Det er likevel viktig å kunne snakke om selv de vanskeligste ting - uten at diskusjonen stoppes fordi den er politisk ukorrekt.


De ovenfornevnte forskerne gjør noe alle akademikere burde gjøre, men som ikke lenger er så moteriktig i store deler av akademia: De observerer virkeligheten. Det finnes «sterk empiri» om trusselen fra den islamske fundamentalismen.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Velkommen 300 år tilbake i tid


Publisert 30. desember 2021


En torsdagskveld stilte Jon Helgheim (FrP) opp i debatt i Islam Nets nye 63-millioners lokaler på Haugenstua i Oslo, der de skal starte «aktivitetssenter» for ungdom. Helgheim forsvarte sin deltakelse som følger «Uten meg der, ville dette blitt en kosestund hvor de uimotsagt får støtte av eksperter for å legitimere seg selv». Helgheim skriver videre om debatten på egen Facebook-side. – Velkommen 300 år tilbake i tid! er overskriften han bruker. «Islam Net brukte masse tid på å ta avstand fra tidligere uttalelser og å fremstille seg selv som mors beste barn. Men sjelden har jeg opplevd så mye løgn og usakligheter som jeg gjorde her,» skriver han. Hvor har vi egentlig kommet? spør Helgheim. – Denne diskusjonen avsluttet vi i Norge for 300 år siden, og nå sitter altså KrF sammen med norske såkalte eksperter på menneskerettigheter og hyller en organisasjon som nettopp fant ut at de ikke vil ha dødsstraff for utroskap!? Ja – hvor langt er vi egentlig kommet - med uintelligente politikere og en naiv og uinteressert befolkning.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sakens kjerne


Publisert 26. desember 2021


Sakens kjerne er at politikerne vil straffe dem som forteller sannheten om det samfunnet de samme politikerne har skapt! Våre politikere har bidratt sterkt til å begrense ytringsfriheten og på den måten ødelegge det demokratiet de selv hevder er så viktig! Politikerne begrenser også ytringsfriheten ved å betale MSM og NRK med folks skattepenger for å lyve for oss - og fortie sannheten. Nå må folk våkne snart!


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ledere i staten og i politikken


Publisert 20. desember 2021


Framfor å prioritere universitetets primære oppgaver, bruker ledelsen i NTNU store ressurser på å etterforske en førsteamanuensis – Øyvind Eikrem - angivelig fordi han har ytret seg med det noen synes er rasistiske meninger.


NTNU-professorene Einar Strømmen og Tor G. Syvertsen, samt professor i biologi Kristian Gundersen (UIO) mener at rektor Anne Borg, dekan Tine A. Hestbek, sammen med tidligere dekan nåværende prorektor Marit Reitan, alle må gå, sammen med hurven av advokater de omgir seg med.


Dette er et typisk trekk i tiden hvor offentlige kvinnelige ledere går i vranglås. Et annet ferskt eksempel er stortingsdirektør Marianne Andreassen og tidligere stortingspresident Eva Kristin Hansen. Andre eksempler er fra SSB, NAV etc. etc.


Dette viser klart at kvinner ikke egner seg som ledere i staten og politikken, dette må man begynne å anerkjenne før hele samfunnet bryter sammen – m.a. på grunn av innvandringen som mange kvinner brenner for.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


The point of no return


Publisert 14. desember 2021


Trangen til dominans skiller muslimer fra alle andre innvandrergrupper. De har vært i Norge i snart et halvt århundre, og har vist seg å være urokkelige i dyrkingen av voldsideologien islam. I mer enn 200 moskeer sørges det for at ensrettingen opprettholdes - med statsstøtte. Undergraving av norske verdier og norsk samfunnsfellesskap tvinges etniske nordmenn til å bidra med over skatteseddelen.

Men våre eliter og maktmennesker blant politikere, akademikere, redaktører, journalister og kulturarbeidere nekter plent å erkjenne dette. I stedet har de gjort det til sin "profesjon" å lyve for vanlige, norske kvinner og menn når de omtaler muslimer og denne innvandrergruppens "berikelse" av vårt samfunn. Selv det enstemmige stortingsvedtaket av 1975 om innvandringsstopp saboterer samfunnselitene - i nær samlet flokk.


Mange lurer på om det skyldes at de har gitt opp. At muslimenes besluttsomhet har blitt dem for sterk - the point of no return - som det heter, er passert.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tidens tankevekker


Publisert 10. desember 2021


Mindre enn 50 år etter at de første pakistanere trengte seg inn i Norge på turistvisum, har deres ideologiske trosfeller bygd seg sterkere enn det vår ordensmakt greier å stå imot. Jeg mener dette er en av tidens tankevekkere - og skulle ikke dette være noe ma. universitetsprofessorer skulle advart oss mot? Men dette er virkeligheten i dagens Norge. I landets hovedstad utgjør de fremmedkulturelle mer enn 33 % av innbyggertallet, og er økende. Alle ser hvor dette bærer hen - bare ikke politikerne og ikke minst universitetsprofessorene.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kjærligheten til hjemlandet


Publisert 2. desember 2021


Daglig kommer de inn, beretningene om migranters elendighet i både øst, sør og nord. De har betalt langt mer enn en gjennomsnittlig norsk sparekonto for å bli fraktet til et idealland, et land hvor de blir tatt imot med åpne armer. Her kan de oppnå gode inntekter, flotte jobber, nydelige hus og alle velferdsgoder man måtte ønske seg - umiddelbart ved ankomst. For det er jo sånn vanlige folk har det i det gullkantede demokratiske Vesten.


Noen flykter nok i redsel for sine liv fordi de ikke mener det samme som styret i hjemlandet. Men enda flere flykter fordi de vil ha bedre levekår. Det behøver ikke være noe galt med det, men hvor ble det av kjærligheten til hjemlandet, stoltheten over familie og aner, samt kunst og kultur fra hjemlandet? Dette er momenter som gjør at de fleste nordmenn liker seg best i Norge. Ikke ødelegg landet for dem.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Skilte par får barn sammen

 

Publisert 29. november 2021


Vi vet og at svært mange somaliske par i Oslo er skilt etter norsk lov, men gift etter sharia. Da får man tillegg på trygden som eneforsørger, og fellesskapet må finansiere to boliger. Den ene boligen bor paret i, og den andre leies ut til venner og bekjente. To på trygd, barnetrygd, utleie av bolig, det gir grei inntekt det. Men hvorfor reagerer ikke naive norske myndigheter på at skilte par som ikke skal bo sammen fortsatt får barn sammen?


Hvor naive er norske myndigheter?


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Det flerkulturelle Norge


Publisert 22. november 2021


Arbeiderpartiet og AUF sitt tankegods rundt oppgjøret med 22 juli består i at vi alle må innse at de som er mot innvandring og negative til mangfold og et flerkulturelt samfunn, er rasister og Anders Bering Breivik tilhengere. Mer nyansert blir det sannsynligvis ikke. Det er bare å grue seg.


Men, alt henger sammen med alt! Når et land går fra énkultur til flerkultur på én generasjon så er det naivt å bli overasket over at det vil få konsekvenser. Landet vårt som var trygt og forutsigbart før 1973, ble på under én generasjon konfliktfylt og uforutsigbart. De som bodde på "feil" sted; der hvor innvandrerne bosatte seg, var de som fikk de negative konsekvensene av det flerkulturelle Norge.

Eliten, politiker, samfunnstopper, visesangeren, kunstnere, journalister og alle de andre som også levde i det flerkulturelle Norge, men som bodde i områder med bare etnisk nordmenn, merket liten forskjell. De synes bare det var spennende og eksotisk å besøke og handle i bydeler med innvandrere. De opplevde aldri de negative sidene ved å bo i de flerkulturelle Norge. Det blir litt som de som er mest positive til ulv i Norge bor langt unna områder hvor det finnes ulv.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Den grønne løsningen heter - kjernekraft


Publisert 19. november 2021


Fem EU-land ser med uro på at eksperter i EU-kommisjonen mener atomkraft ikke er mer skadelig enn vind og sol. De er urolige over å lese oppfatningen fra det felles forskningssenteret om at det ikke er tegn på at atomkraft, som er en høyrisikoteknologi, er mer skadelig for helse og miljø enn andre energiformer, som sol og vind, heter det.

Andre steder i EU er flere land i gang med å bygge eller renovere sine atomkraftanlegg. Det gjelder Frankrike og en del land i Øst-Europa. Med Frankrike i spissen forsøker disse landene å gjøre atomkraft til en del av den grønne løsningen.


EU-kommisjonen har nå utsatt beslutningen om hvorvidt atomkraft skal med på listen over bærekraftige energikilder. Kommisjonen arbeider for å finne et kompromiss, og to ekspertgrupper har nylig sendt inn sine standpunkter. Men trenger man være ekspert for å forstå at kjernekraft er svaret på klimaproblemet?


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Flertall med innvandrerbakgrunn


Publisert 15. november 2021


Våren 2020 var det en rekke alvorlige voldsepisoder i Oslo sentrum. I løpet av i underkant av ett år registrerte politiet 30 hendelser de koblet til en pågående konflikt mellom to grupper unge gutter med ulik landbakgrunn. Mange har flere år med kriminalitet bak seg. De fleste som begår kriminalitet år etter år, er registrert med saker hos politiet før de fyller 14 år. Det viser en undersøkelse av ungdomskriminalitet gjort av Oslo kommune og Oslo politidistrikt. Grupperingene kjemper om å få kontroll over Norges største markedsplass for narkotika: området rundt Vaterlandsparken i Oslo sentrum. Det får media opplyst av flere politiansatte med kjennskap til miljøene. Nesten ni av ti som begår gjentatt kriminalitet over flere år har innvandrerbakgrunn og majoriteten er norske statsborgere.


Og her ligger noe av problemet. Myndighetene deler ut norsk statsborgerskap i hytt og vær slik at det ikke er lett å sende de kriminelle hjem til opprinnelses-landet. Hvorfor har vi ikke politikere og politi som kan rydde opp i innvandringen – og sette en stopper for denne samfunnsskadelige kriminaliteten?


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Feminisert ledelse - og gjengkriminalitet


Publisert 8. november 2021


Gjengkriminalitet er et konstant økende samfunnsproblem. Og da tenker jeg på såvel migrasjon fra islamske land, som overempatisk, rasjonalitetsresistent og lite innsiktsfullt tankegods som dagens feminiserte ledelse av offentlige etater er besjelet av. Flertallet av offentlige ledere er feministiske kvinner – over 65 %.Den eneste forebyggingen mot barne- og ungdomsvold som med sikkerhet fungerer, er å holde trøkket oppe. Ukentlige hjemmebesøk i risikofamilier og foreldretreningsprogram på gruppenivå.


Gitt situasjonen vi er i, med stadig økende befolkning med lojalitet til islam og til Midtøstens voldskultur, blir spørsmålene: Har man studier av islamske og voldskulturelle miljø som viser at den nåværende forebyggingsstrategi, når det gjelder vold blant barn og unge, med sikkerhet virker i slike miljø? Er man villig til å antyde repatriering til "hjemlandet" som eneste utvei for slike familier, dersom junior ikke skikker seg? Lojalitet til islam lar seg ikke forene med lojalitet til vestlige samfunnsverdier, vestlig syn på voldsanvendelse og lovlydighet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Innvandringen – en nasjonal undergang


Publisert 5. november 2021


Flere av partiene som stiller til valg i høst, ønsker en mer liberal innvandringspolitikk, samt på nytt å gå igjennom gamle søknader fra asylsøkere som har fått avslag. Dette til tross for at over 20 % av befolkningen på landsbasis har innvandrerbakgrunn – i Oslo er tallet i overkant av 30 %. I Nordre Follo kommune kan man observere at i nesten 50 % av eiendoms-overdragelser, er utenlandske navn involvert. Både på kjøpesentrene og i bybildet er hijab og afrikanske/asiatiske klær en del av hverdagen. Over 200 000 av disse som bor i Norge, er muslimer og praktiserer islamske skikker – som i disse dager blir eksponert for all verden i Afghanistan. Afghanistan er et tidsbilde på hvordan vi får det i Europa og Norge hvis vi ikke setter foten ned og repatrierer de ankomne, samt stiller de etniske nordmenn som promoterer innvandring for retten for landssvik. Dette haster mer enn klimakrisen.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Norge - alle muslimers land


Publisert 1. november 2021


I en tåredryppende, rørende reportasje forteller NRK om lille Asia, fire år, som endelig ble gjenforent med pappa i Norge etter «besøk i Afghanistan».

For våre politikere og NRK er alle nordmenn. De snakker jo alltid om nordmenn som kommer fra muslimske land og hjem til Norge. NRK bruker bevisst muslimer i reportasjer hvor de skal henvise til saker om nordmenn. Barn er ekstra effektivt å bruke fordi ingen tør protestere når det gjelder barn, derfor brukes også de nå når velferden skal omstilles fra å gjelde syke og gamle til å brukes på integrering og barnefattigdom, folk forstår ikke hvor lurt de blir.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Fra feminisme – til mer feminisme


Publisert 28. oktober 2021


Media har i oktober 2021 presentert en graf som viser kvinner og menn i regjeringen siden 1945. Denne viser en markant økning i andelen kvinner da Gro Harlem Brundtland overtok i 1986. Så langt en kan se holdt det seg for det meste på litt under eller rundt 50 % kvinner frem til oktober 2021, da Støre overtok. Da økte kvinneandelen fra 45 % til 53 %. I det viktige justisdepartementet er både justisministeren (28) og departementsråden kvinner. De fleste statssekretærer på statsministerens kontor er kvinner – fem av åtte og begge de parlamentariske lederne for AP og SP er kvinner. Den yngste på stortinget er en ung jente på 20 år – hva blir det neste?


Når vi ser hva politikerne Brundtland, Merkel og Solberg har stelt i stand i politikken, spesielt når det gjelder innvandring, må man bare slå fast at kvinner ikke egner seg som politiske ledere. Likevel blir de gang på gang overalt gitt politiske maktposisjoner – selv om de er unge jenter med nesten kun politisk erfaring. Slik kan vi ikke ha det!


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Savner innvandrere i regjeringen


Publisert 24. oktober 2021


At Arbeiderpartiet ikke består av arbeidere lenger, er ikke relevant for Dagsavisens politiske redaktør Lars West Johnsen.    

Han er mer opptatt av at det fargerike Norge ikke reflekteres i den nye regjeringen - I Norge er det ifølge SSB én million innvandrere eller norskfødte barn av innvandrere. Svimlende få av dem er funnet verdig en plass i landets nye regjering. En regjering som springer ut av Arbeiderpartiet, landets tradisjonelt mest progressive parti.


Hadia Tajik, landets nye arbeids- og sosialminister, er den eneste av de 19 ved kongens bord som har bakgrunn fra et annet land.


West Johnsen mener det er et utrolig avvisende signal å sende, ikke minst til innvandrerungdom, om at makten i Norge er etnisk norsk, hvit om du vil, og at veien dit er veldig lang. Det nye Norge, det mangfoldige, sammensatte og flerkulturelle landet, er ikke representert i regjeringen. 

Regjeringens sammensetning avdekker et samfunnsproblem, frykter West Johnsen. Men ligner ikke dette initiativet mer på landssvik fra Johnsens side?


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sørgegudstjeneste i Kongsberg kirke


Publisert 19. oktober 2021


Et lys ble tent for hver av de drepte da Kongsberg mintes sine døde i en egen sørgegudstjeneste en søndag i oktober 2021.

Gudstjenesten ble ledet av sogneprest Reidar Aasbø, i tillegg medvirket biskop Jan Otto Myrseth, prost Roar Tønnessen og kirkens kantorer med lokale krefter og musikere. Til stede var også Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit. Dessuten Kongsberg-ordfører Kari Anne Sand og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl, samt statsforvalter i Oslo og Viken, Valgerd Svarstad Haugland.


Men til stede under gudstjenesten var også Oussama Tlili, leder for moskeen i Kongsberg. – Vi forstår fortvilelsen og vi forstår maktløsheten og vi forstår at det hele føles meningsløst, sa han. Man må undres over hva en muslimsk imam gjør i en kristen kirke i denne settingen. Dette burde få alvorlige konsekvenser for de involverte fra kirken, samt NRK ved journalist Pedja Kalajdzic som slapp til imamen i beste sendetid. Samtidig prøver politiet og media å fremstille det som at terroren ikke hadde noe med islam å gjøre. Hele situasjonen er nesten ikke til å tro - for fornuftige mennesker.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Islamsk terror – selvfølgelig!

 

Publisert 17. oktober 2021


Det er trist å se hvordan politiet, politikere, media og andre ikke vil innse at terroren på Kongsberg var et muslimsk terrorangrep – og skylder på sykdom og det som verre er. Dette burde etter hvert få alvorlige konsekvenser for de involverte – spesielt NRK.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kjernen til problemene


Publisert 16. oktober 2021


Barneombud Inga Bejer Engh forteller i juni 2021 at de har gått igjennom straffesaker der barnet eller ungdommen enten var satt i varetekt eller fengslet. Det heter at funnene «viser at det ikke er tilfeldig hvilke barn som begår alvorlige straffbare handlinger». De har som regel en annen etnisk bakgrunn enn norsk, altså innvandrerbakgrunn og de bor stort sett på Oslo øst, og begår kriminaliteten i Oslo. De bor også i «levekårsutsatte områder», altså innvandrertette områder.


Hva sier så Justisdepartementet som har fått et brev fra Barneombudet om deres undersøkelse? Jo, at «arbeidet med ungdomskriminalitet ikke alene kan overlates til justissektoren, men må involvere flere sektorer». Pekeleken er fortsatt populær i det offentlige, men for all del: ikke gå grundig inn på hva som er kjernen til problemene – nemlig ideologien som hersker i miljøene.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Feministiske politikere


Publisert 11. oktober 2021


Den høye innvandringen har endret demografien i Sverige som nå har to millioner innvandrere og åtte millioner svensker. Det er hovedsakelig de svenske kvinnene som vil ha mer innvandring. Pelle Taylor forsøker også å forstå hvorfor kvinnene, som er mest utsatte for voldtekter av innvandrere, fremdeles er positive til islamsk innvandring.


Men det er ikke bare Sverige som er ødelagt av feminister, også Norge og resten av vestlige land er nå i ferd med å bli revet i filler av feministiske politikere, som ikke fatter hva de selv holder på med! De samfunnene som nå ødelegges av dårer, var verdenshistoriens beste samfunn for 30-40 år siden! Velkommen til helvete på jord!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Afghanere som fosterforeldre


Publisert 1. september 2021


Norge har tatt imot ca. 630 barn fra Afghanistan. De evakuerte barna fra Afghanistan blir ivaretatt i egnede tiltak for barn og unge i krise, av omsorgsfulle voksne forteller Ingrid Pelin Berg, regiondirektør i Bufetat Region Øst. Det er Region øst som har oppdraget i Bufetat med å ivareta barn som kommer alene til Norge når de er under 15 år. Vi har lang erfaring med dette. Våre medarbeidere er spesialister på å ta imot barn i krise, også de som kommer alene fra utlandet.

Terje Watterdal i Afghanistankomiteen påpeker at det er viktig at barna får fosterforeldre som kjenner deres språk og kultur. Jeg har fått flere henvendelser fra afghanere i Norge som vil være fosterforeldre for de evakuerte barna, sier han. Terje Watterdal stiller gjerne opp for å formidle kontakt med fosterforeldre som kan snakke dari og pashto, inntil barna blir gjenforent med familiene sine. Norske myndigheter må samarbeide med internasjonale Røde Kors og Røde halvmåne for å finne foreldrene til barna. Familiene må komme til Norge og bli gjenforent her, sier han.


Det bor mange tusen Afghanere i Norge allerede – parallellsamfunnet vokser takket være naive politikere.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hatefulle nordmenn


Publisert 27. august 2021


Media og majoriteten i storting, regjering og embetsverk er fullstendig på linje når det gjelder å tviholde på narrativet om muslimer som ofre for nordmenns såkalte muslimhat.
Trolig er det betydelig enklere å rette falske anklager mot en fredelig egen befolkning, enn å begynne å snakke ærlig og redelig til det voldelige og ytterst selvrettferdige islamske miljøet. Man er kanskje redd for at sikkerhetssituasjonen skal komme ut av kontroll, tror jeg. Man vil ikke for noen pris ta den nødvendige konfrontasjonen med disse muslimske løgnene om rabiate og hatefulle nordmenn.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ung norsk muslim


Publisert 23. august 2021


For kort tid siden møttes unge krefter og gikk sammen om å opprette en ungdomskomite under Islamsk Råd Norge (IRN). – I en tid hvor islamofobien øker og muslimske barn og unge i større grad opplever muslimhat og utenforskap, ser man behovet for å jobbe målrettet for å snu denne utviklingen, skriver IRN. Komiteen består av ti ungdommer. Sammen skal de jobbe for å endre narrativet og ta tilbake definisjonsmakten på det å være en ung norsk muslim. Ayesha Zaeem og Zakaria Hussain, ble valgt som leder og nestleder av komiteen.


Dette er enda et bidrag til parallellsamfunnene.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Flerkulturelt råd


Publisert 19. august 2021


Konstitueringen av det første flerkulturelle rådet i Viken fant sted tidligere i år. Rådet kommer til å spille en nøkkelrolle ved at mangfoldet i Viken blir synliggjort, lyttet til og hørt i ulike sammenhenger, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap). Fylkesordfører Roger Ryberg (Ap) stiller seg bak det som ble sagt av fylkesrådslederen, og gratulerer medlemmene med dagen. Rådet består av tolv medlemmer og ni varamedlemmer, som skal sikre god dialog mellom innvandrerdelene av befolkningen i Viken, de folkevalgte, i fylkestinget og fylkesrådet, og andre deler av Viken-samfunnet. Bijan Gharakhani og Honoratte Basemake Muhanzi ble valgt til henholdsvis leder og nestleder i rådet.


Har ikke Afghanistankrisen dokumentert utenfor enhver tvil at et samarbeid med islamister ikke har noe for seg.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Høyre - og fremmedspråk


Publisert 15. august 2021


Koronapandemien har vært en tankevekker som viser hvor viktig det er å nå hele befolkningen med god og korrekt informasjon skriver Norunn Tveiten Benestad, stortingsrepresentant for Høyre – og fortsetter: Bruk av tolker uten god nok fagkunnskap har svekket folks tillit til tolkene, og sådd tvil om både habilitet og taushetsplikt. I 2019 var det så ille at over seksti prosent av oppdragene var utført av ukvalifiserte tolker. Det er svært alvorlig for Norges rykte som et land med sterke demokratiske tradisjoner og sterkt rettsvern. Dersom vi svikter mennesker uten godt nok norsk til å forstå hva de blir spurt om, lykkes vi heller ikke med å yte gode og forsvarlige tjenester. Dette gjelder også ofte mennesker i sårbare situasjoner. Mange innvandrere kommer fra land der tilliten til det offentlige med rette er lav. Da betyr det alt å kunne stole på egen tolk.


Ja - hva er det ikke kollaboratørpartiet Høyre vil gjøre for migranter - som snart skal returneres til hjemlandet.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Multi­kulturelle samfunn bryter sammen


Publisert 1. august 2021


Et mellomvalg i Batley og Spen i England viser hvor ødeleggende multikulturen er for det britiske samfunnet. Labour bygger bevisst opp under rasisme og hat for å vinne muslimske stemmer. Dette er et nytt bunnpunkt for Labour, skriver Brendan O’Neill, som er redaktør i Spiked. Labour er det britiske sosialdemokratiske partiet. Man trenger ikke mye utdannelse for å forstå at dette handler om å skaffe stemmer blant muslimene med pakistansk bakgrunn. Pakistan og India ble splittet i to land etter religiøse skillelinjer i et rent blodbad i 1947, og har vært i konflikt siden, særlig i grenseområdene i området Kashmir. Man kan altså ikke stole på De konservative, som er i kontakt med de fæle folka fra India, synes Labour å si. De utnytter hatet pakistanere føler for både hinduismen og India.


De norske partiene på venstresiden følger hakk i hel. Vi trenger nye mennesker med kunnskap, erfaring og klokskap inn på Stortinget.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Det vaklende politiske system


Publisert 29. juli 2021


Politiske verv går trolig mer og mer i arv, i likhet med det som foregikk i Sovjetsamveldet. Man får da en politisk innavl som resulterer i mindre og mindre kompetente og dugelige politikere, mer og mer fjernt fra den alminnelige befolkning og dens ve og vel.

De som passerer nåløyet, later til å ha klart å overbevise om egen notoriske prinsippløshet og opportunistisk betingede blinde lojalitet. Lojalitet til ulike fraksjoner av stortingspartiet. Opphavet til demokratiets, og etter hvert landets havari er naturligvis å finne i disse fraksjonene. Hvor ellers skulle ansvaret for landets politiske utvikling være å finne?


De stiller til valg i september. Velgerne får i den anledning en sjelden sjanse til å la dem kjenne på hvor populære de er, og eventuelt sole seg i glansen, før de viderefører verket sitt. Eller de nektes videre deltagelse i utformingen av landets fremtid på vegne av kommende generasjoner.

Dette vaklende systemet vil fungere noenlunde i en tid. Men så vil det kollapse, slik sovjet-unionen også nødvendigvis, gjorde.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Gigantmoské


Publisert 27. juli 2021


Den muslimske befolkningen i Bergen har blitt så stor at den har vokst ut av lokalene de bruker i dag. – Vi har primært plassmangel, og ønsker en løsning som rommer et voksende antall medlemmer, samt våre samfunnsaktiviteter, sa Badreddine Maizi, styreleder i moskeen i februar

Når byrådet i Bergen nå går videre med planene om gigantmoské i Jekteviken, er det til stor fortvilelse for naboene i området. De har på ingen måte lyst til å huse moskéen og dens 1500 medlemmer, men ønsker at området skal forbli et parkområde.


Fungerende byrådsleder i Bergen er Lubna Boby Jaffery (Ap) – det sier vel sitt.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Da vil det fungere


Publisert 24. juli 2021


Kan ikke noen si dette til norske politikere: "Politikken som ikke har virket i 40 år, vil heller ikke virke de neste 40 år". Her fortsetter man med den nøyaktig samme innvandrings- og integreringspolitikken som ikke har fungert på 40 år. Men bare man får enda mer av det som ikke har fungert før - ja da vil det fungere ser politikerne ut til å tro. Innvandrere integrerer seg ikke, de danner egne gettoer, men bare man får inn enda mer av de samme innvandrerne fra MENA-land, ja da vil det gå seg til. I tillegg har man har pøst ut et ukjent antall titalls milliarder på "integrering", uten at det har hjulpet, men bare man bruker enda flere milliarder på det som aldri har fungert - ja da vil det fungere later norske politikere til å tro.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ytringsfrihet – har vi det?


Publisert 21. juli 2021


Grunnlovens § 100 slår fast at «Ytringsfridom skal det være» og alle går rundt og snakker om at vi har da ytringsfrihet. For noe tøv. Vi har ingen ytringsfrihet her i landet – alle ytringer skal tilpasse det politisk korrekte, jfr. straffelovens §§ 185 og 266. Folkelige uttrykksmåter er ikke tillatt – spesielt hvis noen føler seg krenket, det ser vi i media hver dag. Derfor: Ti stille - og gå ikke rundt og påstå at vi har ytringsfrihet – for det har vi nemlig ikke.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Minoritetsspråklige interesser


Publisert 18. juli 2021


I mai 2021 skrev en gruppe lektorer i den videregående skolen et innlegg der de taler for en separat læreplan i engelsk for minoritetsspråklige. Vi takker for engasjementet og for innspillet. Vi ser det som positivt at lærerne løfter fram denne elevgruppas behov og tar med oss forslaget i videre arbeid skriver Hedda Birgitte Huse, avdelingsdirektør i Utdannings-direktoratet (Udir).


Det er utrolig hva feministiske og overtallige kvinnelige ledere i staten er villig til å gjøre for innvandrere – som ikke engang kan norsk. Dette ligner på svik mot landets innbyggere som mer eller mindre frivillige har tatt i mot innvandrerne i den tro at de vil integrere seg. Ikke stem på noen av de partiene som i dag sitter på Stortinget.  


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En ikke-sak


Publisert 16. juli 2021


For muslimer er det å integrere seg i et "nytt" land en ikke-sak - jeg kan ikke se det annerledes. Forskeren Koopman har studert dette i 20 år og sier med stor trygghet at det finnes ingen land, der muslimer har innvandret, hvor muslimene er integrert. Har nå lest det meste av boken til Koopman, han mener bl.a. at det er selve religionen i islam som "står i veien" for integrering. Jeg tror ham.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


En historisk omveltning


Publisert 12. juli 2021


Det som blir mer og mer tydelig, er at det nå pågår en form for rasistisk trakassering av den etniske hvite norske befolkning. Dette er et utspekulert forræderi mot landets opprinnelige innbyggere. Politikerne er de hovedansvarlige, da godt hjulpet av en løgnaktig presse. Ja, det virker faktisk som landet ikke lenger tilhører de som gjennom generasjoner har bygget det? At de mer og mer feminiserte og venstrevridde domstolene også er begynt å dømme til "den importerte berikelsen" sin fordel? Det er en meget farlig utvikling. Vi ser nå dette i hele Vesten - både kristendommen og de vestlige demokrati er under angrep, og en importert fascistisk ideologi + den nye Woke-galskapen er på fremmarsj. Det vi er vitne til, er en historisk omveltning. Jeg har en mening om hva dette er, uten jeg her skal utdype det nærmere.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hva visste politikerne?


Publisert 1. juli 2021

Av Odd Bjørnsen


Nå raser debatten rundt boken «Hva visste Hjemmefronten?» igjen. Hovedpoenget her er hva Hjemmefronten visste om jødeforfølgelsen under andre verdenskrig. Dette spørsmålet har vel bare nærmest akademisk interesse i dag. Et viktigere spørsmål i dagens verden er hva politikerne egentlig vet om Islamsk invadering av Europa gjennom en omfattende muslimsk migrasjon. Kanskje det om noen år kommer en bok med tittelen «Hva visste politikerne?» Vær beredt politikere – det blir en skremmende lesning om ikke dere setter Norge først omgående.  


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Grunnlovens § 100


Publisert 22. juni 2021


Grunnlovens § 100 slår fast at «Ytringsfridom skal det være». Men er det noen som bryr seg om det i våre dager. Politikerne har ved straffelovens §§ 185 og 260 sørget for at det er straffbart å ytre seg hvis noen føler seg krenket. I media fremstår tusener av mennesker og krever at andre kun skal ytre seg om tema og på en måte som passer dem. Alt annet er hat og hets. Vi kan derfor slå fast at § 100 ikke lenger gjelder og at det ikke skal forekomme ytringsfrihet i landet. Husk det!


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Et gjennomfeminisert politi og rettsvesen


Publisert 15. juni 2021

Av Thor Øystese


Du kan slippe unna med samfunnsstraff for gruppevoldtekt, men risikerer fengsel for å si noe stygt om gjerningsmennene. Dette er status i dagens rettsvesen. Reaksjonene er sterke etter at seks unge menn med innvandrerbakgrunn ble dømt til noen ukers fengselsstraff og samfunnstjeneste for gruppevoldtekter mot 15-årige Beate. Alle seks var mindreårige da voldtektene skjedde. Men vokt dine ord. Du risikerer å ende opp med en nesten like lang fengselsstraff hvis du uttrykker noe stygt (les: hatefullt, rasistisk) om gjerningsmennene og deres bakgrunn.

Noen mener at dette skyldes et gjennomfeminisert rettsvesen. At påtalemyndighet og domstoler fylles opp av kvinner med i overkant mye moderlig medfølelse for gjerningsmennene, særlig de unge, men kanskje også for kriminelle innvandrere? De tilhører jo en «utsatt gruppe» med særlige behov for omsorg, ikke sant? Skal det bli orden på dette må alle feminiserte kvinner ut av nettopp domstolene og politiet.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dyrere strøm i Norge


Publisert 9. juni 2021

Av Harald Madsen


Norge produserer ca. 17 % mer vannkraft enn landet forbruker. Likevel åpner forbundskansler Angela Merkel og statsminister Erna Solberg den nye kraftkabelen mellom Norge og Tyskland. Det er dermed klart for å sende store mengder strøm frem og tilbake mellom Norge og Tyskland.

Kabelen koster ca. 18 milliarder kroner. For en husholdning med et gjennomsnittlig forbruk betyr dette 300–500 kroner mer på strømregningen i løpet av et år, regnet før moms. Omregnet til alle norske husholdninger kan det bety en ekstra regning på omkring 1 milliard kroner i året.

Kabelen gir fordeler for begge landene sier Statnetts konsernsjef Hilde Tonne. Det som slår en her er at det er tre globale feministiske kvinner som påfører norske husholdninger unødvendige kostnader. Jfr. Feminismen.no

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Feminismen – den nye landeplagen


Publisert 4. juni 2021


I Aftenposten den 2. juni kan en lese at nasjonal kunst blir innkjøpt bak lukkedører. En nasjonal komité (Nasjonalmuseets innkjøpskomité) har makt til å definere hvilken kunst som speiler vår samtid – og handler for ca. 30 millioner i året. Men Nasjonalmuseet har bestemt at referatene fra møtene i komiteen skal holdes hemmelig. Hemmeligholdet har møtt sterk kritikk – og ser man etter finner man at 10 av de 12 komitémedlemmene er kvinner. Dette er ikke noe enestående tilfelle – i de aller fleste oppslag i media om feil og mangler i politikken og det offentlige, står det feministiske kvinner bak. Likevel fortsetter kampen for flere kvinner i styre og stell, spesielt innenfor kulturområdet – forstå det den som kan.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Solidarisk med alle


Publisert 14. mai 2021


I 250 år har hvite og vestlige mennesker jobbet for hele menneskeheten, og delt alt av forskning, oppfinnelser og fremgang solidarisk med alle folkeslag. Vi har til og med blitt så antirasistiske, rause og dumsnille at vi har tillatt alle andre kulturer og folkeslag og kolonisere våre egne land – til tross for at historien viser hvor farlig det er. Skal det virkelig forestille systemisk rasisme. Er du sikker?

Og som en siste uppercut for ny-rasistene som fortsatt står oppreist: Det var den hvite mann som avviklet slaveriet også – mens uhyggelig mange land og folkeslag fortsatt praktiserer det. Så hold munn og la oss gå tilbake til fortiden hvor ingen snakket om rase.


For rase er faktisk helt uvesentlig for oss hvite europeere. Ukultur og løgner derimot - det skal vi snakke mer om.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Veldig på overtid


Publisert 3. mai 2021


Den terroren som foregår i hverdagslivet i gater og skoler fra visse nye landsmenn skal man ikke bare tåle, men man skal til og med "hylle" dem?
Det finnes tusener av gode nye landsmenn, - og mange av dem er også gode norske nasjonalister - de tør bare ikke si det.

Det finnes også tusenvis av barn som fødes inn i en ideologi som på ingen måte harmonerer med vestlige verdier og kultur -og ødelegger land, folk, kultur og økonomi. Det skal ikke prates om - da er man rasist? Disse har ikke noe valg - de er født inn i det -og der må de bli - selv om jeg vet om flere som ønsker nasjonalt forbud mot ideologiske "plagg" som de påtvinges! Sharialover, tvangsbekledning og tvangsgifte - og shariapoliti på hvert gatehjørne - også på skolene eksisterer i fullt monn - selv politiet innrømmer dette. Politiet sier også at vold og kriminalitet har økt med 350 % siste år, - og så er det tilsatt bare ca. 1000 nye politifolk - når de burde vært 20.000?


Alle som har hage vet at man må luke og stelle hagen, - fjerne ugress og inntrengere som "tar over" - slik må også politikerne gjøre - de er veldig på overtid!


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Innvandrere - mot innvandring?


Publisert 1. mai 2021


Oslo Frp har lagt frem et nytt forslag til liste for høstens stortingsvalg. På fjerdeplass foreslår nominasjonskomiteen å sette Maria Zähler. Hun er et ubeskrevet blad i Frp-sammenheng, men Zähler har i flere år skrevet for det innvandringskritiske nettstedet Resett. Nettstedet presenterer henne som «journalist og kommentator».

Men lenger nede på listen finner man flere med utenlandske navn: 10. Abida Akthar Theigen (f. 1973). 16. Armin Braimi (f. 2000). 19. Bjørn Radoslav Vedahl (f. 1984) og 22. Ombir Upadhyay (f. 1957).

Man kan undres over at mange partier som tilsynelatende ønsker en stopp i innvandringen og en repatriering av de som er kommet, har mange innvandrere som medlemmer og listekandidater. Her er det noe som skurrer – eller.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


KRAV OM RIKSRETT


Publisert 28. april 2021


Norsk Folkeparti har sendt følgende brev til Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget: Norsk Folkeparti krever med dette at involverte statsråder de siste 20 årene stilles for riksrett for brudd på sine konstitusjonelle plikter – jfr. Grunnlovens §§ 86 og 87. Dette gjelder mellom anna brudd på Grunnlovens paragraf 115 og straffelovens kapittel 17.​1 Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser

I 1975 innførte Stortinget formelt innvandringsstopp i Norge, vedtatt av et enstemmig Storting 10. desember 1974. Men nesten 33 prosent av Oslos befolkning er nå definert som innvandrere og barn av innvandrere. Som helhet er det 16,3 prosent av befolkningen i Norge som er første eller andre generasjons innvandrere – ca. 1 million. Et slikt resultat er ikke annet enn landssvik. Parallellsamfunnene, kriminalitet og trusler vokser i rekordfart og utgjør en fare for eksistensen av kongeriket Norge. 

Deler av rettsgrunnlaget for en riksrettssak finnes på internettsiden Riksrett – (riksrett.no).

Vi ber om at Kontroll- og konstitusjonskomiteen snarest engasjerer Ansvarskommisjonen i arbeidet med å ta ut tiltale.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Thorium i energiproduksjonen


Publisert 25. april 2021


Et samrøystes fylkesårsmøte i Vestland FrP har vedtatt at det bør bygges et fullskala prototyp av en saltsmeltereaktor med Thorium som brensel i fylket.

Medan mange forskere meiner at kommersiell utnytting av Thorium i energiproduksjon kan være en god idé, er det djup skepsis i befolkninga. Frp er det eneste partiet på Stortinget som har gått inn for bruk av kjernekraft.

Kommersiell utnytting av Thorium i energiproduksjon har lenge vært en «snakkis» i deler av det norske forskingsmiljøet. I opinionen derimot, har skepsisen mot kjernekraft vært stor. FrP er så langt eneste politiske partiet som har tatt initiativ til å fremme denne energikilden.

-Et saltkraftverk er det beste løysinga på den varsla kraftkrisa i Bergensområdet, hevder Frp-representant Silje Hjemdal sammen med Svein Otto Jacobsen.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Feminister - og innvandrere


Publisert 22. april 2021


Trøndelag politidistrikt har diskriminert en mann av afrikansk opprinnelse fordi han har blitt stoppet i flere trafikkontroller, mener Diskriminerings-nemnda. Dette til tross for at operativt personell sier at det i ett av tilfellene er loggført at mannen ble stoppet som følge av registrering i etterretningsregistret, i to andre tilfeller er mannens kjøreadferd loggført, og i flere øvrige tilfeller handler det om rutinemessige kontroller nattestid i områder med mye kriminalitet. Men Diskrimineringsnemnda fattet følgende vedtak: Trøndelag politidistrikt diskriminerer A på grunn av etnisitet.

Velkommen til den nye tiden kan man si. I Diskrimineringsnemnda er 67 prosent kvinner og to andre er innvandrere. Lederen for sekretariatet er Ashan Nishantha (f. 1977). Det virker som om feminister og innvandrere finner hverandre oftere og oftere.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Jobb nr. 1 – Riksrett!


Publisert 13. april 2021


Det er mange som skriver i media og ikke minst i kommentarfeltene i alternative media om innvandringen - og om hvem som har skylda for de negative og farlige konsekvensene av den. Mange mener at det er politikerne som i hovedsak er ansvarlig for dette. Men det hjelper lite å klage og kyte på politikerne, hvis man ikke aktivt går inn for å endre det man ikke ønsker skal få utvikle seg. Det eneste som kan sette en stopper for innvandringen, er å stille de ansvarlige politikerne for riksrett, intet annet. Alt annet er bare prat. Dette må være jobb nr. 1. Lovgrunnlaget finner du på internettsiden Riksrett.no. Blir du med?

(Jobb nr. 2,3 og 4 kommer jeg tilbake til senere).


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


BBs motiver


Publisert 9. april 2021


Ingen oppegående mennesker legitimerer Behring Breiviks (ABB) handlinger, men hans motiv for å gjøre dette, nemlig den omseggripende, skadelige innvandringen, er det aldri tatt et oppgjør med. Da ABB ble kjent tilregnelig etter at den politiske eliten (les AP), fikk byttet ut fagpersonene som skulle finne ut om ABB var ved sine fulle fem, var bare en farse. AP ville dømme denne mannen til evig fengsel. Hvis han hadde blitt vurdert som utilregnelig hadde ikke AP fått hevn mot ABB og de kunne ikke brukt denne terroraksjonen til å klandre høyresiden!
Når ABBs reelle motiver med hensyn på innvandring ikke ble nevnt med et eneste ord, eller tatt et oppgjør med, er dette et hån mot land og folk. Det er ikke noe rart at folk snur AP og AUF ryggen - når de ønsker å feire de fatale konsekvensene av sin egen innvandringspolitikk.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Med lavt melanininnhold


Publisert 5. april 2021


Vi har med all mulig tydelighet sett det massive hatet som ble bygd opp mot Trump fordi han stilte seg på de svake og foraktedes side. Det hatet vedvarer fortsatt. Sammen med den enorme støtten han har i det amerikanske småfolket.

Fra alle samfunnets institusjoner blir det kommunisert en konsensus om at det kun er en liten gruppe med utskudd, hovedsakelig lavutdannede sjeler i rurale strøk, gjerne av mannlig type med lavt melanininnhold, som fortsatt ikke klarer å holde sine foraktelige holdninger for seg selv. Det er kun denne gruppen som er problematisk, fordi de står opp imot både urettferdighet og fremmede makter.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kvinner hjelpes inn i lederstillinger


Publisert 1. april 2021


Alle som jobber i organisasjonslivet, vet at påstanden om at kvinner ikke spør om fordeler, bare er tull. Store virksomheter – spesielt i det offentlige - har det som et uttalt mål at kvinner skal hjelpes inn i lederstillinger, gjerne med spesialtilpassede programmer og tiltak spesielt rettet mot å fremme kvinner. Ledere blir målt på hvor mange kvinner de gir muligheter og opprykk. Jeg har vært i flere møter med kvinnenettverk der kvinnelige ledere aktivt oppfordrer kvinner til å favorisere kvinner. Forskning fra NHH viser også at kvinner som er opptatt av likestilling har en tendens til å diskriminere menn, men ai, det er jo ikke forskning vi skal vise frem, er det?


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Jordmoren – ble fritt vilt


Publisert 29. mars 2021


En norsk jordmor som hadde jobbet i 11 år som jordmor på Ahus og Ullevål hadde fremdeles ikke tatt imot ett eneste etnisk norsk barn. Dessuten fortalte hun noe annet. Hun sa at hver fødsel var en skremmende opplevelse, for dersom noe gikk galt med fødselen eller det var noe galt med den nyfødte, så fikk jordmoren skylden for dette av den fødendes klan. Dermed ble jordmoren fritt vilt for klanen til den nye landskvinnen. Dette medfører selvsagt til et enormt press på alle jordmødrene i Oslo, og de truet derfor med å si opp jobbene sine for ett par år siden! Det er ikke uten grunn du får servert halal-lunch i kantinen på Ahus. Administrerende direktør er Øystein Mæland. 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Identifisering av kriminelle migranter


Publisert 27. mars 2021


I juni var det høy temperatur på Mortensrud i Oslo. Stopp islamiseringen av Norge (Sian) holdt en demonstrasjon, og flere motdemonstranter dukket opp. Det ble kastet egg, tomater og andre gjenstander på Sian-leder Lars Thorsen, som holdt appell under demonstrasjonen.


Men det var ikke bare på bakken det var aktivitet. Noen la ut en video av en drone som svevet over området der demonstrasjonen pågikk. Oslo-politiet bekrefter at det var deres drone som ble brukt over demonstrasjonen, men benekter at politiet brukte droner til å identifisere demonstrantene som noen uker senere fikk bøter levert på døren.


Journalistene Sigrid Gausen og Andreas Bakke Foss dekket saken for Aftenposten og gjorde et nummer av at politiet eventuelt brukte droner for å identifisere kriminelle muslimske demonstranter. Men etniske nordmenn får finne seg i slikt.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


FRA KOMMENTARFELTET:  


En far og en mor


Publisert 20. mars 2021

Av Gunn Gundersen


Feminisme har med overflod å gjøre. Våre forfedre måtte kjempe for det daglige brød! De var ikke opptatt av ekstrem feminisme, abort, og kunstig befruktning. Men de skapte noe, i stedet for å ødelegge!

Det er totalt feil å tro at man har en rett til barn. Fra naturens side får de fleste barn, andre ikke; og barn kan bare bli til av mann og kvinne. Derfor er jeg også imot at homoseksuelle skal kunne adoptere eller på annen måte skaffe seg barn. Igjen: dette er en problemstilling som ikke var aktuell i samfunn som måtte kjempe.

Det er best for barn at de har en far og en mor, dette er naturens vilje. Og det er på høy tid at de som står på krava begynner å tenke på de vordende barna: Hva er best for dem?


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Acer og strømprisen i Norge


Publisert 14. mars 2021


En rapport i januar 2021 konkluderer med at Acer vil få mer makt over strømprisen i Norge gjennom kraftkablene.

– Energipakke 4 innebærer et sett med direktiver og forordninger som flytter makt over hvordan strøm skal flyte mellom land, opp på unionsnivå, sier leder av forskningsstiftelsen De Facto, Roar Eilertsen. – Kontroll over strømflyten betyr kontroll over strømprisen. For Norge, og for den kraftintensive industrien, betyr dette at makta over strømprisen er flyttet fra norske, politiske prioriteringer til det europeiske markedet, sier Eilertsen. Norge skal ha møterett i ACER, men ingen stemmerett.

Jfr. Grunnlovens § 49: Folket utøver den lovgivende makt ved Stortinget. Stortingets representanter velges gjennom frie og hemmelige valg - og Straffelovens kapittel 17; Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser. Kanskje på tide med riksrett?


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hjulpet ut av Islams klør


Publisert 11. mars 2021


Nei, man skal ikke hate muslimer generelt, men det kan være gode grunner til å hate Islam, en religion og et samfunnssystem beskrevet i koranen og i hadithene og suraen. Å hate totalitære regimer er da ikke noe galt i - og Islam inneholder lover og regler som de fleste vil oppfatte som bestialske og totalitære.

Så er det heldigvis slik at bare et mindretall av de som betegner seg som muslimer, velger å stå for de deler av religionen Islam som kan oppfattes som bestialsk. Disse mennesker skal ikke hates, men heller søkes hjulpet ut av Islams klør. Men det kan være vanskelig for dem å vende Islam ryggen som følge av intern selvjustis i muslimske miljøer, der straffen for apostasi kan være temmelig hard. Ifølge koranen er straffen den ultimate.

Og denne religion støttes av Erna Solberg. Derfor må vi forby Islam


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Å fremme legal innvandring


Publisert 23. februar 2021


Visste du at daværende innvandringsminister Sylvi Listhaug – nå påtroppende FrP-leder – var aktivt med på prosessen som førte frem til at Norge sluttet seg til FNs migrasjonsavtale? Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM). Dette fremgår av et referat fra møtene i tilknytning til FNs generalforsamling. Mange er rystet over at Sylvi Listhaug var med på å heie frem FN-pakten.

FN-pakten setter flyktninger og innvandrere i samme bås og bidrar til å fremme legal innvandring. På et toppmøte i forbindelse med generalforsamlingen i 2016 var flukt og innvandring blant hovedsakene, opplyste regjeringen på sin hjemmeside etter møtene i generalforsamlingen.

Statsminister Erna Solberg, daværende innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug og ambassadør Geir O. Pedersen representerte Norge under toppmøtet om flukt og migrasjon. Som forventet vedtok møtet ved akklamasjon slutterklæringen med de to vedleggene – et rammeverk for å håndtere flyktningkriser og et veikart om migranter.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Koronasmitten - og innvandrerbefolkningen


Publisert 14. februar 2021


Koronasmitten i innvandrerbefolkningen handler om mer enn informasjon skriver helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet; Libe Rieber-Mohn. – «Det kan også dreie seg om sosiale forventninger eller religiøs overbevisning. Det kan også være at man forholder seg til annen informasjon enn den som blir formidlet av norske myndigheter. Kulturelle, sosiale og religiøse barrierer handler om forhold som sitter dypt i oss. De er ikke fenomener som kan endres over natten»

Innvandrerne og deres etterkommere står for halvparten av de registrerte smittetilfeller, men FHI anslår at 60% av smittetilfellene går under radaren. En kvalifisert gjetning er at de fleste av disse berører innvandrermiljøene, hvilket skaper en overvekt av smittetilfeller hos nettopp innvandrerbefolkningen. Tatt FHIs tall i betraktning ville de fleste nedstengningene av samfunnet ikke funnet sted hvis Norge ikke hadde hatt innvandrerbefolkning. Det er på tide at man spør seg om innvandringen er blitt for kostbar, både menneskelig og økonomisk. Nå er det valgår, og spørsmålet er relevant. Pandemier vil komme også i fremtiden.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Angrep på ytringsfriheten


Publisert 6. februar 2021


Den som gir hat, trusler og trakassering en kanal bør ikke lenger kunne gjøre dette uten konsekvenser. Jeg foreslår at regjeringen setter ned en kommisjon, for å utarbeide en handlingsplan for å håndtere slike ytringer skriver Kjetil Ermesjø, lokalpolitiker og listekandidat for Ålesund Arbeiderparti.

Men det som truer Norge, er angrep på ytringsfriheten, som dette Ap-innlegget er et eksempel på. Innlegget truer dem som ytrer seg. Vi ser det hver dag. Det må være tindrende klart at intet demokrati og slettes intet fritt land eksisterer, uten fullstendig debatt om islam, en av verdens aller største og mest totalitære utfordringer, med en hellig bok, Koranen, som beviselig inneholder en overopphoping av trusler og drapstrusler mot kristne og jøder og mot dem som forlater islam blant sine egne. Disse koran-vers forkynnes i alle norske moskeer og de samme vers deklameres av selvmordsbombere før og når de utfører sin terrorhandling.En politisk fallitt


Publisert 27. januar 2021


Av 7.000 nye førsteklassinger i Osloskolen i fjor klarte ikke 1.700 av barna å følge ordinær undervisning, altså rundt 25 prosent av samtlige nye skolebarn i hovedstaden.

25 prosent av førsteklassinger i Osloskolen kan altså ikke godt nok norsk – de klarer ikke å følge undervisningen. Over 15 år etter at problemet ble satt på dagsordenen, klarer heller ikke politikerne å bli enige om hvordan det alvorlige problemet skal løses. De vil ikke innse eller innrømme at det hele skyldes en hodeløs innvandring med påfølgende parallellsamfunn – en situasjon de selv har forårsaket. Tallene burde få politikerne til å skjemmes, men den gang ei: Tross den vanvittige fallitten disse tallene beviser, krangler politikerne enda om løsninger, akkurat som de kranglet om det samme for rundt 15 år siden. 


Det er ikke til å tro – eller?Barneskoler – og innvandrere


Publisert 23. januar 2021


42 lærere og ansatte ved Mortensrud barneskole i bydelen Søndre Nordstrand slår alarm om en skolehverdag med trusler og vold. I et innlegg i beskriver de situasjonen som prekær.

Lærerne ved Mortensrud er dermed den andre skolen i bydel Søndre Nordstand som slår alarm om uholdbare forhold. For en stund siden var det lærere og ansatte ved Lofsrud skole som brukte mediene til å rope høyt om hjelp (27 lærere roper varsku om trusler, vold og hevn- og æreskultur).

Lærerne varsler om en skolehverdag med trusler og vold. Det er barn som skolen ikke har ressurser og kompetanse til å hjelpe. Problemene starter lenge før ungdomsskolen forteller de. Kan det ha noe med innvandring å gjøre?Hva om vi ikke vil?


Publisert 13. januar 2021


Hvordan blir det for en kvinnelig feminist å implementere islam i Norge? Hva med kjønnsfascisme, kvinners pålagte giftetvang med sine egne - og ofte med egne slektninger, samt kategorisere folk i vantro og ikke vantro. Er dette kompatibelt med det sekulære samfunnet? Eller smaker makten og privilegiene som kvinnelige karrierepolitikere mer enn sannheten - og at sannheten til enhver er et spørsmål om å snu kappen etter vinden? Du verden for noen ledere vi har. Opportunister, politisk korrekte og nå motstandere av alt hva dette landet er og har vært. Med tvang skal Norge tilpasse seg. Hatprat er det nye moteordet der tvang og makt er hovedkomponentene. Hva om vi ikke vil?Hvite gamle menn – og kvinner 


Publisert 8. januar 2021


Nå er jeg lei skriver Pauline Aurdal-Åmli (17) mellom anna i november 2020. - Jeg så lei av alle disse unødvendige forventningene og normene som gjør at mitt liv som kvinne vanskeligere enn om jeg hadde vært mann. Jeg sitter på sengen og er på gråten fordi p-pillene mine gjør meg deprimert. P-pillene jeg tar for å ikke ligge fire dager i strekk med kramper i magen 12 ganger i året. Jeg kunne fortsatt med mange eksempler, men jeg har kun ett spørsmål: Når vil det ta slutt?  - Jeg skal være ærlig å si at også jeg er en del av problemet. Jeg har også alle disse forventningene internalisert. Jeg tør ikke å bryte ut av forventningene som er satt til min rolle som kvinne. Usikkerheten kommer fra samfunnets normer og alle andres forventninger til hvordan jeg burde se ut og oppføre meg. Selv om de fleste av oss føler oss fanget, så er vi ikke det. Vi må bare få de hvite mennene som pusher femti, over på vår side. De er på vei, det er jeg sikker på.


Men er ikke feminismen strukket vel langt når kvinner står frem og klager på at de er kvinner? Og ganske typisk er det andre som har skylda for problemene.Trekk i nødbremsen


Publisert 3. januar 2021


Statistisk Sentralbyrå (SSB) opplyser at antallet stemmeberettigede ved kommunevalget i 2019 var på 4,2 millioner, opp fra nærmere 3,8 millioner i 2011. Det er rundt 400 000 nye stemmeberettigede på bare åtte år, og innvandring står for tre fjerdedeler av denne økningen.

Av alle stemmeberettigede i 2019 utgjorde norske statsborgere med innvandrerbakgrunn 293 500 – opp fra 181 800 i 2011. Utenlandske statsborgere utgjorde 388 900, opp fra 207 000 i 2011. Til sammen utgjør disse to gruppene hele 682 400 av landets 4,2 millioner stemme-berettigede. For bare 8 år siden utgjorde de samme gruppene 388 800 av landets stemmeberettigede.

Der disse to gruppene utgjorde 10,2 prosent av alle stemmeberettigede i 2011, utgjorde de i 2019 16,2 prosent. Det er en formidabel økning, men disse oppsiktsvekkende forholdene er ikke en gang nevnt i de etablerte mediene. Hvor skal det ende er det mange som spør.Bare blåbær


Publisert 23. desember 2020


Alt hat må tas på alvor, men er alt som karakteriseres som hat virkelig hat? Og når skal vi se muslimer i Norge stå fram og si at de tar det hatet som koranen formidler mot ikke-muslimer på alvor? Mye av det som påstås å være muslimhat i Norge blir jo bare blåbær i forhold til alle hatvers mot ikke-muslimer i koranen. Når skal dette tas på alvor og hvem i det muslimske miljøet i Norge skal stå fram og si at de ikke er enig med koranen og at de ikke stiller seg bak alt hatet denne boka formidler mot ikke-muslimer - og hvorfor stiller ikke flere dette kravet? Er det rett og slett fordi så få egentlig vet hva som står rett ut i koranen? Det er jo ikke vanskelig å finne ut av - koranen er jo oversatt til både norsk og engelsk og hatversene står jo skrevet rett ut så det blir umulig å tvile på at det er rent hat man får lese i denne boka mange steder i vers etter vers etter vers.Norsk demografi


Publisert 20. desember 2020


Det mer eller mindre pålitelige Statistisk Sentralbyrå (SSB) har kommet frem til at nordmenn blir mer og mer vennlig innstilt til innvandrere. Bare noen få prosent sier de ikke ønsker fremmedkulturelle innvandrere i landet, Men det er vel slik at det er politikerne og de kvinnelige feministene i offentlig forvaltning som er mest positive til innvandring – paradoksalt nok. Ja – til og med i FrP i Oslo skal de heretter snakke om innvandring med innestemme. Samtidig overtar kvinnene politi- og rettsvesenet: Over 70 % av politiadvokatene i Oslo er kvinner – som fra naturens side er positive til innvandrere. Er det noe rart at over 20 % av befolkningen i landet har innvandrerbakgrunn - i Oslo er tallet ca. 35 %. Landets største innvandringsaktivist – Aftenposten – kunne i går fortelle at nærmere 45 % av dem som var meldt døde, hadde innvandrings-bakgrunn. Hva blir det til neste jul?Norsk statsborgerskap


Publisert 13. desember 2020


Hvorfor er det så om å gjøre å dele ut norsk statsborgerskap i hytt og pine til asylanter? Flyktningrettens regler sier at asyl skal være en midlertidig ordning - ikke permanent. Når hjemlandet blir trygt nok skal asylantene reise hjem igjen til sitt eget hjemland. De skal ikke bosettes permanent i Norge og få norsk statsborgerskap. Det må være en sjelden unntaksregel, ikke hovedregelen.


Nå må norske politikere begynne å føre en ansvarlig politikk. Befolkningen her i landet er jo i ferd med å bli skiftet ut. Slik man holder på å dele ut statsborgerskap i øst og vest, er det bare et tidsspørsmål før vi etniske nordmenn blir i mindretall i eget land! I Oslo så utgjør allerede andelen innvandrere mer enn 1/3 av befolkningen. Tilsvarende gjelder bl.a. Drammen, og i flere andre byer og tettsteder skjer tilsvarende utvikling. Som media skrev tidligere i år er nå 42% av alle nyfødte i Oslo barn av innvandrerforeldre. Prognosen er at i 2025 vil andelen være over 50% og i 2035 over 60%! Det er til å grine av.Nasjonalitet er ikke interessant informasjon


Publisert 11. desember 2020


Fire menn i alderen 18 til 20 år ble framstilt for varetekt i Sør-Trøndelag tingrett etter at de er blitt siktet for voldtekt i Levanger. Men politiet nektet å opplyse om nasjonaliteten til de fire voldtektssiktede mennene

Ifølge andre media er mennene fra Afghanistan. Fornærmede i saken er en kvinne i 20-årene som ifølge politiet ikke har tilknytning til de siktede i saken.

I et intervju av politiadvokat Kjersti Brandtsegg Moe om nasjonaliteten på de siktede sier Politiadvokaten: – Vi trenger ikke å gå ut med de siktedes nasjonalitet. Spørsmålet er også om det er interessant informasjon. – Jeg kan si så mye at de ikke er norske statsborgere, men utover det kommenterer jeg ikke nasjonalitet.

Jaså, er det opp til Politiet å bestemme hva som er interessant info? Og hun vet ikke engang hvor de kom fra og når de kom til Norge? Politiet trenger ikke slike kommunikasjonsfolk, spar pengene, og si som sant er, vi gir ikke ut info vi ikke liker.


Man må også kunne spørre seg om det er for mange feministiske kvinner i ledende stillinger i politiet.Den norske våren


Publisert 6. desember 2020


Den norske våren nærmer seg med stormskritt? Våre politikere lar islam og den totalitære, politiske grenen islamismen (Drømmen om det fullkomne samfunn, Aschehoug 2011) i økende grad etablere seg på norsk grunn. Hvorfor nekter politikerne å erkjenne at islamismen har undertrykket den muslimske verden i mange tiår - hundrevis millioner mennesker.

Understøttet av Saudiarabiske oljepenger er de samme kreftene i ferd med å legge sine klamme, illiberale og totalitære hender på Europa. Har våre politikere glemt at disse kreftene druknet Den arabiske våren i blod? Snikislamiseringens tid er over. Nå proklamer islamistene sine mål i full offentlighet. Det betyr at man har inntatt betryggende maktposisjoner, ironisk nok håndspålagt av våre fremste politikere.

Bildet er mer enn skremmende.Husk hva de har gjort!


Publisert 1. desember 2020


Demokrater, og folk innad i det republikanske partiet som ikke støtter Trump, har allerede begynt å skremme dem som har støttet den amerikanske presidenten. Den omstridte politikeren og kongresskvinnen Alexandria Ocasio-Cortez oppfordrer folk til å dokumentere og skrive ned navn på dem som støtter Trump slik at de kan bli holdt ansvarlig i fremtiden. – Vi må aldri glemme de som fremmet Trump-agendaen, står det videre

Slik burde vi også tenke i Norge om dem som politisk, forvaltningsmessig og personlig har opptrådt som landssvikere når det gjelder innvandring og islamisering. Noen av disse er nevnt på internettsidene Riksrett.no, Landssviker.no og Landssvikoppgjoer.no. Kollaborasjonen.no er også et godt tips. La dem ikke bli glemt når det politiske, juridiske og økonomiske regnskapet skal gjøres opp en gang i fremtiden.Bruk din fornuft


Publisert 21. november 2020


Jeg alene kan ikke redde verden fra verken islams ekstremisme eller global oppvarming. Likevel, det jeg lille menneske kan foreta meg, er iallfall å ikke opptre falskt og feigt. Jeg skal derfor ikke ignorere og bare late som ingenting, snakke pent om religionsfrihet og respektere fremmedkulturer når jeg ser at islam og masseinnvandringen er i ferd med å destabilisere demokratiene og rettsstaten. Alene er vi ingenting, sammen står vi sterkere, det gjelder det meste i denne verden, og det er lite konstruktivt å diskutere hvem som har skyld i at isbreene forsvinner grunnet høyere temperaturer, iskremen du har smelter fort om du ikke spiser den. Ikke gjør som mannen som ville overraske kona med en iskrem da hun våknet om morgenen, han la den på nattbordet og da forstår de fleste hva som skjedde, det var bare papiret da hun våknet. Historien er sann, bruk din fornuft i alle sammenhenger og opptre redelig, ikke la det gå prestisje i saker som er viktige for oss alle.Med hijab på hodet


Publisert 18. november 2020


Islamofobi er ifølge Store norske leksikon en samlebetegnelse for fordommer mot og diskriminering av muslimer. Det er på det rene at det er denne fobien mine familiemedlemmer og venner møter i det norske samfunnet skriver jusstudent Sarah Zahid.  - Alle mine muslimske kusiner har opplevd fordommer og nedlatende kommentarer på bakgrunn av hijaben sin. Faren min opplever rasisme til daglig i sin jobb som drosjesjåfør i Oslos gater. Jeg er redd for disse vanene som mine nærmeste har tilegnet seg. Skal det være en vanesak å bli kalt pakkis og neger? Skal det være en vanesak å bli spyttet på fordi du har hijab på hodet? spør hun.

Det den unge damen ikke forstår er at dette er folkelige uttrykk for at innvandrere generelt og muslimer spesielt ikke er velkommen til landet. Jfr. Repatriering.no.Farsdag


Publisert 8. november 2020


I dag er det farsdag. I Norge er farsdag, i likhet med i flere andre land, den andre søndagen i november. Farsdag er en hedersdag for fedre. I den grad farsdagen feires eller markeres, gjøres det gjerne innenfor familien, ved å gi far frokost på senga, en gave, eller bare ved å gratulere ham med farsdagen.

Men samtidig kan man lese at organisasjonen MannsForum inviterer til en konferanse hvor eksperter skal belyse de alvorlige problemene som diskrimineringen av fedre i Barneloven etc. skaper for barn og fedre etter samlivsbrudd: blokkering av delt bosted, samværsabotasje, farstap og fortvilelse.

Noe av årsaken til dette er feminismens kvelertak på samfunnet. Stortingspresidenten er kvinne, statsministeren er kvinne, de fleste partilederne i regjeringen er kvinner, høyesterettsjustitiarius er kvinne, politidirektøren er kvinne, redaktørene for de største avisene Aftenposten, Adresseavisen og Bergens Tidende er kvinner etc. etc. Dessuten blir lederstillinger i det offentlige i stor grad besatt av kvinner.

Men denne tiltagende kvinnedominansen har ikke bare betydning for mannsrollen. Kvinner går oftest i bresjen for migranter – både i utlandet og her på berget. Dette medfører at vi har en offentlig utgift på om lag 230 milliarder pr. år – samtidig som innvandrerbefolkning nærmer seg 20 - 30% og er sterkt økende.


Dette kan ikke fortsette. Les mer på Norsk Mannsparti (norskmannsparti.no).Flyktninger – og betalt hjemreise


Publisert 3. november 2020


Frp vil at flere flyktninger skal reise heim igjen. Partiet vil bruke opp mot en halv million kroner i støtte til hver familie som vender tilbake til heimlandet.

Forslaget handler om flyktninger som har fått lovlig opphold i Norge, altså fått «ja» på asylsøknaden. Selv om «ja» på en asylsøknad i utgangspunktet bare betyr midlertidig opphold i Norge i tre år, er det nemlig mange som blir værende. – Vi kan gjerne bruke 4-500.000 på familier som ønsker å reise til heimlandet, sier Listhaug. Vilkåret skal være at de sier fra seg retten til opphold i Norge, og at de blir i heimlandet over tid.

Spørsmålet er om ikke FrP har utspilt sin rolle i norsk politikk. Som nevnt skal flyktninger etter internasjonale avtaler reise tilbake til hjemlandet gratis og frivillig når det er mulig. At FrP vil betale en halv million for at de kan bli en tid i hjemlandet og der etter å returnere til Norge igjen - er useriøst.Jordens befolkningsvekst er problemet


Publisert 26. oktober 2020


Jordens befolkning har i senere tid vokst med en faretruende hastighet. I året 1800 er det regnet ut at det var omtrent 1 milliard mennesker på jorden. Senere har antallet sjeler vokst raskt. I rekkefølge årstall/ antall milliarder: 1900/2 - 1940/3 - 2020/8. I de siste 80 årene har verdens folketall økt med mer enn det dobbelte til tross for 2.verdenskrig og de ca.180 mindre krigene rundt omkring på kloden som er utkjempet siden. Pakistans befolkning har økt med en 8-gang siden frigjøringen fra Storbritannia i 1947. I samme tidsrom har folketallet i enkelte Afrikanske stater økt med mer enn en 12-gang. Forsøpling av kloden henger også direkte sammen med folketallet fordi fattige land ikke har råd til miljøvern. Avfall blir tømt i nærmeste elv eller sjø.

For å avhjelpe nøden importerer våre politikere mennesker som bringer med seg en ikke reformert oldtids-religion og en anti-humanistisk kultur, og som samtidig tærer på vårt velferdssamfunn og vår frihet. Forstå det den som kan?Kvinner og media


Publisert 18. oktober 2020


Hvis man over tid følger Bergens Tiendes skriverier – spesielt om innvandring og islamisering, fremgår det helt klart at avisen ikke fungerer som en objektiv og nøytral nyhetsformidler, men som en venstreradikal, politisk aktivist. Dette medfører at avisen prioriterer og promoterer innvandring og islamisering av landet, både redaksjonelt og på debattsidene.

Det har lenge vært kjent at kvinner er mer positive til innvandring enn menn. I Bergens Tidende er alle tre i toppen kvinner. Daglig leder/ adm.direktør er Mari-Marthe Aamold, sjefredaktør er Frøy Gudbrandsen og Eirin Eikefjord er politisk redaktør. Kanskje dette forklarer noe av entusiasmen for Islam – selv om det i seg selv er et stort paradoks.En alvorlig situasjon


Publisert 14. oktober 2020


Islam er en religion/trosretning som har kommet på kant med alle andre trosretninger i verden, bør ikke det alene tilsi varsko? Vi i Norge og resten av Europa har mange forskjellige trosretninger, men det er kun denne ene som forårsaker svært voldelige situasjoner (terror) - så hvordan er det mulig å kalle dette en fredens religion?

Vi vil før eller siden måtte ta dette alvorlig - vi vil enten måtte bøye oss eller det vil komme borgerkriger slik som det har hendt i alle land hvor dette er den ledende trosretningen. Historiebøkene er full av dette, så hvordan kan noen tro dette ikke vil skje her? Vi ser alle tydelige tegn allerede - selv med en MSM som prøver å dempe informasjonen til folket. Den er meget alvorlig - hele situasjonen!Islam er politikk


Publisert 4. oktober 2020


I emnekatalogen «Forskning» ved Universitetet i Oslo er det en artikkel av professor Hassan Hanafi - som omtales som en av de store nålevende arabiske filosofene. Artikkelen har overskriften «Islam er politikk». Hanafi ser ikke på islam som religion i tradisjonell forstand – for i ordbøkene blir religion gjerne definert som miraklenes og det overnaturliges sfære. Denne definisjonen tar ikke høyde for islams vesen, mener han. Så hvis forfatterne av ordbøker insisterer på at religion er definert som det overnaturliges sfære, så ville jeg ikke betegne islam som religion. Da ville jeg heller klassifisere islam under “ideologier” – som en samling av sosiale og politiske teorier for å skape et rettferdig samfunn.Problemer oppstår i våre land


Publisert 1. oktober 2020


Antall flyktninger i verden har nå oversteget 70 millioner. Det er det høyeste tallet siden annen verdenskrig, ifølge FNs høykommissær for flyktninger UNHCR.

Men da har man ikke tatt med alle flyktningene som har kommet seg til vesten. Bare i Europa har det hopet seg opp med minst 50 millioner flyktninger de siste tiårene. Og mange millioner har endt opp i Nord Amerika, Australia og New Zealand i tillegg.

Med hensyn på elendigheten i landene de flykter fra, hvorfor gjør ikke dette "verdenssamfunnet" noe med det? Når spesielle interesser skal ha ett land smadret så er det ingen problemer med omtanke og handling?

Enda verre er det vel at bistandspenger går til vanstyre i mange land. Men alt vi hører om, er at folk skal overføres til våre land. Jeg er litt usikker på hvordan dette liksom løser noe som helst problem. Grunnen til at folk rømmer fortsetter mens nye problemer oppstår i våre land er jo det som faktisk er resultatet. Og mens dette bedraget fortsetter så blir ofrene i våre land ignorert og informasjonen om deres skjebner sensurert.

Er det bare ondskap som står i hodet på disse politiske luringene som later som at de bryr seg mens de egentlig bare skaper mer elendighet?Jenter i flertall i politiet


Publisert 23. august 2020


400 ferske politistudenter starter i 2020 sin utdanning ved politihøgskolene i Norge, av disse er 51 prosent kvinner. Det er historisk. I fjor var 49 prosent av de nye studentene kvinner. Utviklingen er dermed ikke overraskende.

Rektor Nina Skarpenes ved Politihøgskolen forteller at det i nyere tid har vært en bevisst strategi å øke antall kvinnelige studenter.

Det er en politisk målsetting at norsk politi skal speile befolkningen. Da er det viktig at begge kjønn er likt representert, sier Skarpenes. Mangelen på fysisk styrke ble lenge brukt som argument for å holde kvinner ute, men i dag har kvinnene gode forutsetninger til å utøve den fysiske makten som trengs, i tillegg til egen beskyttelse, ifølge rektoren.

Fornuft og vett og forstand det kan man ikke regne med at denne kvinnelige rektoren er belemret med. Uansett så skal eksperimentet gå sin gang, selv når man sitter med fasit, noe som Sverige er et skrekk-eksempel på. Dette er ikke annet enn skadelig feminisme – rektoren burde fått noe annet å gjøre.Flyktninger vil til kristne land


Publisert 12. august 2020


Folkekirken lever, men grunnmuren slår sprekker. En pressemelding som ble lagt ut før pinse i 2019 tegner et dyster bide av fremtiden for Den norske kirke. Årsaken er både at noen melder overgang til andre kirkesamfunn, men også endringer i befolkningssammensetningen, altså innvandring til Norge.

Mange er ikke klar over følgende fakta, nemlig at alle de nasjoner flyktninger vil inn i, har en kristen kulturarv, også Norge. Vår nasjonsbygger var evangelisten Hans Nielsen Hauge, som fikk den Hellige Ånd i åkeren. Sosialistene har bare hakket løs på alt som er godt i Norge og nå omfavner de islam, som også bare har produsert fattigdom, despoti og massive folkemord.

Land med kristen kulturarv har velstand, demokrati, rettstat, vitenskap, helsevesen, alle de fremste universiteter i vesten - alt ble stiftet av kristne. Superstjernen Newton var kristen, Einstein hyllet "the nazarean," selv om han var jøde. Jøder har produsert en superstat ut av myrer og ørken, på 70 år, fordi de har samme Gud som vi kristne.Innvandrere anmelder nordmenn


Publisert 19. juli 2020


Organisasjonen MINORG som ledes av Qirrat Shahid og advokatkontoret INSOLIDUM med advokatene Sheraz Malik og Farooq Ansari har jobbet en tid med å få på plass en solid anmeldelse mot organisasjonen SIAN (STOPP ISLAMISERINGEN AV NORGE). Qirrat Shahid uttaler at de ser på SIAN som de aller fleste: En gruppe mennesker med en ideologi lik de to siste terroristene. Vi kan ikke miste flere uskyldige liv pga denne type tankegang. De andre advokatene i INSOLIDUM er Sheraz Malik, Muhammed Saqib Rizwani, Maryam Kausar og Veronica Viktil. Advokatfirmaet tilbyr ma. tjenester innen utlendingsrett, NAV og advokater i Pakistan.

Det er en økende tendens at innvandrere nå går til rettsak mot etniske nordmenn. Leder i Norsk Folkeparti ble anmeldt av innvandrere og bøtelagt fordi han på en nettside krevde at innvandrere skulle reise hjem til hjemlandet. Slik kan vi ikke ha det.Rasismeanklager


Publisert 7. juli 2020


Et klipp fra episode 4 av Paradise Hotel Danmark sesong 16 har de siste dagene fått mye oppmerksomhet i sosiale medier. Det omhandler deltagerne Türker Alici og Sarah Dohn. Klippet er fra en såkalt parseremoni hvor man skal velge seg en partner. En av guttene velger deltageren Sarah Dohn (18). Programleder Rikke Gøransson: – Sarah, er Türker din type? Sarah: – Altså litt, men jeg er ikke så interessert i utenlandske. Men han er absolutt en type jeg kunne gått etter hvis ikke han hadde vært fra utlandet.

Episode 4 er nå fjernet fra den norske, svenske og danske nettsiden til Viafree på grunn av rasismeanklager. Det er Nordic Entertainment Group (NENT Group) som eier blant annet TV3, TV6, Viasat 4, Viafree og Viaplay i Norge.


Er det noe som ikke er rasisme – eller. Merk deg navnet på selskapene ovenfor.  
Tragisk


Publisert 6. juli 2020


Det mest tragiske er ikke at politikerne har sviktet oss når det gjelder muslimsk innvandring. Det mest tragiske er at folket fortsetter å stemme på de samme partiene og politikerne år etter år, samtidig som de tror på endring! Det er en ufattelig naivitet og dumhet.
Vedlikehold av parallellsamfunn


Publisert 5. juli 2020


Etter å ha rykket ut til husbråk og jobbet med organisert gjengkriminalitet i 15 år, lurte politioverbetjent og mangfoldskontakt Kim Anne Hiorth på hvorfor kvinnene hun møtte, nesten aldri kunne norsk. Derfor lærte hun seg arabisk for å hjelpe innvandrerkvinner. Er det slik det skal være. at skattebetalte norske feminister skal lære seg arabisk – slik at innvandrerne kan leve videre i sine voldelige parallel-samfunn. Hvorfor chater politikerne om integrering fortsatt?